Κοινωνία

18/1/13 11:58

τελ. ενημ.: 18/1/13 11:58

Να τροποποιηθεί η απόφαση του υπουργού

Την διαφοροποίησή και αντίθεσή της στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ενοποιήσει τις περιοχές μετάθεσης εκπαιδευτικών της Χίου, με τα Ψαρά και τις Οινούσσες εκφράζει με την παρακάτω επιστολή της η ΕΛΜΕ Χίου.
Αναλυτικά επισημαίνει ότι:

Με την αρ.πρωτ. 1477801/Δ1/23-11-2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3240/5-12-2012 τεύχος Β΄ και στάλθηκε στα σχολεία στις 4-1-2013, καθορίστηκε ο νέος χάρτης των περιοχών μετάθεσης.
Στην εν λόγω απόφαση εκτός της ενοποίησης των περιοχών μετάθεσης Α΄ και Β΄ Χίου και μετονομασία αυτής σε Α΄ Χίου, κάτι που είχε προταθεί για ειδικούς λόγους (υπέρμετρο αριθμό διορισμών και μεταθέσεων εκ μέρους του Υπουργείου προς το ένα και μοναδικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. που αποτελούσε τη Β΄ Χίου) τόσο από την ΕΛΜΕ όσο και από το ΠΥΣΔΕ Χίου, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε στην ενοποίησης των περιοχών μετάθεσης Γ΄ (Νησί Οινουσσών) και Δ΄ (Νησί Ψαρών) Χίου και μετονομασία αυτής σε Β΄ Χίου.
Αντιλαμβανόμαστε μεν ότι το μέτρο αυτό εντάσσεται στην πολιτική που θέλει τον εκπαιδευτικό να βρίσκεται σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης. Πολιτική που έχουμε επανειλημμένα καταδικάσει.
Τονίζοντας δε ότι :
α. Το κάθε ένα από αυτά τα δύο νησιά (Οινούσες, Ψαρά) αποτελεί ξεχωριστό Καλλικρατικό Δήμο
β. Δεν υπάρχει μεταξύ τους ακτοπλοϊκή σύνδεση. Το ένα βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια  βορειοανατολικά του λιμένα της Χίου και το άλλο 50  ναυτικά μίλια βορειοδυτικά.
γ. Δεν υπήρξε σχετική πρόταση από κανένα φορέα (ΕΛΜΕ, ΠΥΣΔΕ κτλ) ούτε προηγήθηκε σχετική διαβούλευση
ζητάμε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης και την διατήρηση των δύο αυτών περιοχών μετάθεσης δηλαδή των Οινουσσών ως Β΄ Χίου και των Ψαρών ως Γ΄ Χίου.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση