Κοινωνία

14/5/13 14:37

τελ. ενημ.: 14/5/13 14:37

Μύλοι περιορισμένης χρήσης

• ΣΤΑ 150 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αισθητά περιορισμένες είναι οι δυνατότητες χρήσης των δυο πρώτων μύλων των Ταμπάκικων που σκοπεύει να εκμισθώσει η δημοτική αρχή. Για τη χρήση του εσωτερικού των μύλων έχει  θέσει αυστηρούς όρους η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ για τους ανοικτούς χώρους απαιτείται άδεια της Κτηματικής Υπηρεσίας, που  έχει χαρακτηρίσει τα έργα ανάπλασης αυθαίρετα και δεν επιτρέπει την αποκατάσταση των φθορών που έχει προκαλέσει η θάλασσα.

Παράλληλα, η Αρχαιολογία απαγορεύει τη μετατροπή τους σε χώρους σίτισης, γι΄αυτό απαιτεί να της υποβληθεί έγκαιρα ο πλήρης φάκελος των μελετών για τις επισκευές, τις διαμορφώσεις και τη χρήση των κτιρίων. 

Έτσι η χρήση κατευθύνεται κυρίως για καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος (γκαλερί, καταστήματα αναμνηστικών ειδών, φωτογραφεία κ.λπ.), τα οποία λογικά, αν δεν αλλοιώνουν την εξωτερική μορφή των μύλων, θα μπορούν ευκολότερα να αδειοδοτηθούν.

Βασικό στοιχείο της πρόθεσης της δημοτικής αρχής είναι οι ενοικιαστές να μεριμνούν για την απαραίτητη συντήρηση των μύλων και να αποφεύγονται έτσι οι δαπάνες διαρκής συντήρησης.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας του κάθε μύλου ορίσθηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου στα 150 ευρώ το μήνα.

Μειοψήφισαν οι δυο δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση