Κοινωνία

7/8/15 10:59

τελ. ενημ.: 8/8/15 13:23

Μας αλλάζει... τα φώτα

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED ΕΠΕΝΔΥΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 220.000 ΕΥΡΩ

Τη βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας του φωτισμού στο υπάρχον δίκτυο επιχειρεί ο Δήμος Χίου, με το Δημοτικό Συμβούλιο να καλείται τη Δευτέρα να εγκρίνει την ένταξη του έργου μέσω του προγράμματος «Jessica».

Τι προβλέπει το έργο

Ο Δήμος θα αντικαταστήσει το σύνολο των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στους ξύλινους και τσιμεντένιους στύλους της Δ.Ε.Η., εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χίου, με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led, ίδιας τουλάχιστον φωτιστικής απόδοσης.

Η πλειονότητα των φωτιστικών σωμάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γ. Καραμανή, παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα βλαβών, είναι παλαιάς τεχνολογίας και έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας, έχουν χαμηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης, συντηρούνται δύσκολα λόγω κατασκευής τους, ενώ τέλος βρίσκονται σε οδούς με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και διαρκή κίνηση κάτι το οποίο καθιστά δύσκολη και χρονοβόρα τη συντήρησή τους από το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

Είμαστε σπάταλοι

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΕΗ εντός της Δημοτικής Ενότητας Χίου υπάρχουν σήμερα 4.111 στύλοι της ΔΕΗ. Στο 90 % αυτών, δηλαδή, στους 3.330 υπάρχουν τοποθετημένοι λαμπτήρες υδραργύρου 125watt ενώ στο υπόλοιπο 10% (370 φωτιστικά) έχουν τοποθετηθεί λαμπτήρες οικονομίας 23watt.

Πρόθεση του Δήμου Χίου να αντικατασταθεί το σύνολο των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 43w με ηλεκτρονικό driver, φωτεινής ροής 4.900lm

Τι απαιτείται

Για την υλοποίηση του έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει 4 συνολικά υποέργα. Το πρώτο αφορά στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED ύψους 1.429.120 ευρώ, την προμήθεια βραχιόνων για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού ύψους 36.192 ευρώ, την τοποθέτησή τους από εργολάβο της ΔΕΗ κόστους 15.600 ευρώ και την αποψίλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και την τοποθέτηση LED ύψους 389.136 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει κατά 70 % (1.310.780) μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά 10% (187.254) από τη ΣΑΤΑ του Δήμου, και κατά 20% (374.508) από τραπεζικό δανεισμό.

Η συνολική ετήσια δόση υπολογίζεται σε 198.021 ευρώ και η πλήρης αποπληρωμή του έργου αναμένεται να φθάσει τα 10 χρόνια.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας η αντικατάσταση των 4.111 στύλων που καταναλώνουν 1.392.883 κιλοβατώρες σε ετήσια βάση θα έχει συνολικό όφελος περί τις 167.146 ευρώ. Όμως οφέλη θα προκύψουν και από το λειτουργικό κόστος καθώς ο Δήμος θεωρεί ότι θα εξοικονομήσει περίπου 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση, ποσό το οποίο μέχρι στιγμής έδινε κάθε χρόνο, προκειμένου να συντηρήσει ή να αντικαταστήσει τα παλιάς τεχνολογίας φωτιστικά σώματα.

Έτσι με συνολικό όφελος περί τις 217.000 ευρώ, αφενός θα καλύπτει την ετήσια δόση του δανείου, αφετέρου θα έχει καθαρό όφελος ύψους 19.000 ευρώ. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση