Κοινωνία

29/7/13 14:04

τελ. ενημ.: 29/7/13 14:04

Λεφτά υπάρχουν

Χρηματοδοτικά προγράμματα κι άλλες ευκαιρίες που μπορούν αν εκμεταλευτούν δίνεται η δυνατότητα να αλιεύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έθεσε σε λειτουργία την ενιαία δικτυακή πύλη
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση