Κοινωνία

22/5/13 11:38

τελ. ενημ.: 22/5/13 12:15

Κώλυμα με αιτία ή δικαιολογία;

Εγκύκλιο προς τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης εξέδωσε έκτακτα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή τα μαζίκά αιτήματα αδειών που υποβάλλουν καθηγητές εν μέσω των εξετάσεων με επίκκκληση προσωπικών τους σοβαρών λόγων.
Στην εγκύκλιο ο γραμματέας Θανάσης Κυριαζής αναφέρει:
“Ύστερα από αιτήματα-τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών που για σοβαρούς λόγους ζητούν άδεια μίας ή περισσότερων ημερών, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς σας, όπως συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα που τους τίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους διευθυντές των λυκείων, να ερευνούν και να αξιολογούν οι ίδιοι κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σταθμίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη σοβαρότητά τους και να αποφαίνονται για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος βάσει των κείμενων και εφαρμοζόμενων διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε αφενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και αφετέρου τις εκπαιδευτικές και λοιπές υποχρεώσεις τους”.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση