Κοινωνία

22/10/15 9:49

τελ. ενημ.: 22/10/15 9:49

Γιατί αλλάζει;

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΝΑΖΗΤΑ Ο Κ. ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ

Το αυτονόητο, να εξηγηθούν από τα Ελληνικά ταχυδρομεία οι λόγοι για τους οποίους, άλλαξε ο ταχυδρομικός κώδικά στης Χίου από 82100 σε 82132, ζητά να μάθει με επιστολή του ο Κωνσταντίνος Φραγκομίχαλος.

Με επιστολή του προς τους πολίτες το ταχυδρομείο της Χίου ενημέρωνε ότι αλλάζει ο ταχυδρομικός κώδικάς στην πόλη της Χίου. Η αλλαγή αυτή όμως, ειδικά στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία αλλά και στις μεταξύ τους συναλλαγές τα οποία επιφέρουν και κάποιο κόστος. Αναλυτικά ο κ. Φραγκομίχαλος στην επιστολή του σημειώνει:

    «Δι’ αποσταλέντος στους συμπολίτες μας  σημειώματός  του, το Ταχυδρομείο της Νήσου μας ανακοινώνει  ότι του λοιπού ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Χίου δεν θα είναι ο γνωστός 821 00 αλλά ο 821 32.

    Επειδή αυτή η αλλαγή θα έχει ως συνέπεια ιδιώτες και Υπηρεσίες να αχρηστεύσουν τα ήδη τυπωμένα έντυπα της αλληλογραφίας τους καθώς και  τις σφραγίδες τους, και επί πλέον να υποβληθούν στην ταλαιπωρία να ενημερώσουν τους αλληλογραφούντες ή προτιθεμένους να αλληλογραφήσουν μετ’ αυτών (κάτι που στην τελευταία περίπτωση δεν είναι πάντα εφικτό), μήπως θα μπορούσε η ως άνω Υπηρεσία να μας εξηγήσει  ποιοι αναπόδραστοι λόγοι υπαγόρευσαν  αυτή την οπωσδήποτε ζημιογόνα και βλαπτική για το κοινό μεταβολή;»

 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση