Κοινωνία

18/6/19 10:08

τελ. ενημ.: 18/6/19 10:17

Γενική συνέλευση για τους μετόχους του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ με δ.τ Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 στο Κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. στον πρώτο όροφο, οδός Σταματίου Τσιμπή 8, Λατόμι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός 2018.
  • Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των πεπραγμένων από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  • Να τεθούν Νέες Προτάσεις-Δραστηριότητες Οικονομικής Ενίσχυσης του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 , την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.

  • Παρακαλούνται τα μέλη της τρίτης (Γ΄) κατηγορίας που εκπροσωπούν Ν.Π.Δ.Δ. να έχουν έγγραφο ή εξουσιοδότηση αυτού.
  • Εάν κάποιο μέλος από όλες τις κατηγορίες, γνωρίζει ότι θα απουσιάζει παρακαλείται να κάνει μία απλή εξουσιοδότηση σε κάποιο άλλο παριστάμενο μέλος

 

 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση