Κοινωνία

18/6/19 10:08

τελ. ενημ.: 18/6/19 10:17

Γενική συνέλευση για τους μετόχους του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ με δ.τ Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 στο Κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. στον πρώτο όροφο, οδός Σταματίου Τσιμπή 8, Λατόμι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός 2018.
  • Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των πεπραγμένων από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  • Να τεθούν Νέες Προτάσεις-Δραστηριότητες Οικονομικής Ενίσχυσης του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 , την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.

  • Παρακαλούνται τα μέλη της τρίτης (Γ΄) κατηγορίας που εκπροσωπούν Ν.Π.Δ.Δ. να έχουν έγγραφο ή εξουσιοδότηση αυτού.
  • Εάν κάποιο μέλος από όλες τις κατηγορίες, γνωρίζει ότι θα απουσιάζει παρακαλείται να κάνει μία απλή εξουσιοδότηση σε κάποιο άλλο παριστάμενο μέλος

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση