Κοινωνία

16/9/13 16:21

τελ. ενημ.: 16/9/13 16:22

Φτωχικό επίδομα από τον Δήμο Χίου

Σε 250 συμπολίτες μας που χρήζουν οικονομικής βοήθειας θα διανεμηθεί από τον Δήμο το ποσόν των 27.450,00€, ως έκτακτη ενίσχυση. Η έλλειψη κοινωνικής λειτουργού στον Δήμο οδηγεί στην ανάγκη σύστασης επιτροπής για τη διανομή του βοηθήματος , που θα απαρτίζεται από τρεις υπαλλήλους. Η καταβολή του ποσού που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξεπερνά τα 110 ευρώ κατά περίπτωση γίνεται μία ή δυο φορές το χρόνο.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση