Κοινωνία

19/10/12 13:08

τελ. ενημ.: 19/10/12 13:22

Εξετάσεις για επαγγελματικά διπλώματα

Για τις14 Νοεμβρίου ορίστηκε η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ..
Οι εξετάσεις θα δοθούν την Τετάρτη στις 10.00 στην αίθουσα εξετάσεων της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συµµετοχής  (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση