Κοινωνία

20/10/16 9:34

τελ. ενημ.: 20/10/16 9:34

Εξασφαλίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Εγκρίθηκε η ένταξη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων». Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει τη λειτουργία του και  θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του προς όφελος των πολιτών και ιδιαιτέρως των ηλικιωμένων.

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση