Κοινωνία

13/2/15 15:18

τελ. ενημ.: 13/2/15 15:18

Επικαιροποιούν τις γνώσεις τους στον τουρισμό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υλοποιεί στη Χίο σεμινάριο από το 2ο κύκλο του προγράμματος «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το πρόγραμμα δομείται σε 16 διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος http://tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 25/02/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ανδριώτη Δέσποινα, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 22710-35025, e-mail: tourism-pega@aegean.gr) ή στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, (email: tsta@aegean.gr).

Το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/2312/Prokiriksi_PEGA_Stavrinoudis_2nd.pdf

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση