Κοινωνία

6/5/14 15:33

τελ. ενημ.: 6/5/14 15:33

Επιδοτούμενα σεμινάρια από το ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ

Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 5ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικής διάρκειας 40 ωρών διοργανώνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Χίο για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τα προγράμματα αφορούν σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στα εξής θέματα:

 1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής     κρίσης
 2.  Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
 3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες επιχειρήσεων
 4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – ‘Business to Business’
 5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
 6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
 7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
 8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
 9. Οργανωτικές ικανότητες
 10. Ικανότητα επικοινωνίας
 11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση