Κοινωνία

17/9/14 13:49

τελ. ενημ.: 17/9/14 13:49

Δύο προσλήψεις στη ΔΕΗ Χίου

Την πρόσληψη δύο (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας, ανακοίνωσε ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας της Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 24/09/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χίου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

-    Πιστοποιητικά εντοπιότητας.

-    Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

-    Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).

 -    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.

-    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 -    Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ - ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

 

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στην ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση