22.11.2012 10:26

Διοικητικά νεκρό επί τριήμερο

• ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Την τριήμερη αναστολή της Διοικητικής Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από χθες μέχρι και αύριο, προκειμένου να αναδείξει την καταστροφή που επιχειρείται να προκληθεί στο Πανεπιστήμιο, αποφάσισε η Πρυτανική Αρχή.
Στις άτυπες λίστες που διακινούνται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απ’ το μέτρο της διαθεσιμότητας πλήττονται τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Πάντειο, Αριστοτέλειο και Αιγαίου. Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο επιθυμητός αριθμός υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα είναι, κατά την Πρυτανική Αρχή, ο ατεκμηρίωτος αριθμός των 37. 
«Η κάλυψη της ενδεχόμενης απώλειας 37 υπαλλήλων, που αποτελούν το 13% του συνολικού διοικητικού προσωπικού, είναι απολύτως αδύνατη όχι μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού, αλλά και λόγω της κατανομής του πολυνησιωτικού Πανεπιστημίου Αιγαίου», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Πρυτανική Αρχή.
«Ο κίνδυνος απώλειας 37 εξαιρετικών διοικητικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ, είναι δεδομένο ότι θα καταστρέψει ζωτικές και στοιχειώδεις λειτουργίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδηγώντας σε: αδυναμία παροχής γραμματειακής υποστήριξης σε φοιτητές,  απονομής πτυχίων προπτυχιακών φοιτητών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, χρήσης τεχνολογικών συστημάτων, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και πόρων που εισέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διαχείρισης των αμοιβών πλέον των εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών που υποστηρίζουν προγράμματα και μελέτες κ.λπ.
Παράλληλα και ανεξαρτήτως του αριθμού των προς απόλυση υπαλλήλων, είναι σοβαρότατη η ίδια η ανθρωπιστική διάσταση του κινδύνου απώλειας του δικαιώματος σε εργασία για εργαζόμενους που έχουν στηρίξει για μια δεκαετία τουλάχιστον το έργο των Πανεπιστημίων, πολύ πέραν των ωρών εργασίας τους και άνευ υπερωριακών αμοιβών. Ενδεχόμενη δε εφαρμογή τέτοιων απολύσεων θα οδηγούσε σε κατάφωρη αδικία μεταξύ ομάδων διοικητικών υπαλλήλων με παρόμοια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα», προστίθεται στην ανακοίνωση.
290 διοικητικοί για 14.000 μέλη
Για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και χωρίς την οικονομίστικη αντίληψη της ανάλογης παρουσίασης στη Χίο η Πρυτανική Αρχή παρουσιάζει τη δύναμη σε προσωπικό του Πανεπιστημίου. «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όχι μόνο δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά λειτουργεί, εδώ και αρκετά χρόνια, με διαρκή και υπερβολικό φόρτο εργασίας των διοικητικών του υπαλλήλων. Συνολικά εργάζονται λιγότεροι από 290 διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζοντας σε καθημερινή βάση πάνω από 14.000 άτομα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επισκέπτες από άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητές, εργαζομένους με σύμβαση, βοηθητικό προσωπικό). Το διοικητικό του προσωπικό συνίσταται κατά 72 % από ΙΔΑΧ, και όλο το αντίστοιχο προσωπικό έχει προσληφθεί με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου Α.Σ.Ε.Π.», σημειώνει, και προσθέτει ότι η Πανεπιστημιακή Κοινότητα αναμένει κατά την τελευταία τριετία το διορισμό 28 διοικητικών υπαλλήλων (προκηρύξεις του 2009), που είχαν επιλεγεί με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ, και για τη μερική κάλυψη των αναγκών αυτών το Πανεπιστήμιό αναγκάζεται να διαθέτει δικούς του πόρους (που θα έπρεπε κανονικά να διατίθενται για ανάγκες υποστήριξης φοιτητών, έρευνας, ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων), προκειμένου να αμειφθούν με συμβάσεις έργου περίπου 20 εξωτερικοί συνεργάτες.
Έκκληση
Η Πρυτανική Αρχή αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει αίτημα εξαίρεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την απόφαση του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα:
 Καλεί τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μελετήσει τις επιπτώσεις που επιφέρουν στα ΑΕΙ οι διατάξεις του νόμου περί προσωπικού ΙΔΑΧ. Κάνει έκκληση να μην επιμείνει προς την ίδια κατεύθυνση, όπου με μια μη σύννομη ερμηνεία νόμων, οδηγεί σε τυφλή εκτέλεση τεσσάρων Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα την ευθύνη που έχει ως εποπτεύον Υπουργείο, να προστατεύσει από την κατάρρευση Πανεπιστήμια, με διακεκριμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
 Καλεί την Πολιτεία να μην αντιμετωπίσει με βιασύνη, προχειρότητα και οριζόντια μέτρα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η επιβίωση και η ομαλή λειτουργία σημαντικών ελληνικών Πανεπιστημίων, όταν μάλιστα επίκειται άμεσα η εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ που υποτίθεται ότι θα διόρθωνε με ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια τις όποιες εντοπιζόμενες στρεβλώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.
 Καλεί την Κυβέρνηση, αλλά και όλους τους βουλευτές και την περιφερειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση του Αιγαίου να αποκρούσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου η λήψη οριζόντιων και δίχως μελέτη μέτρων.
Ανησυχεί για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
Η Πρυτανική Αρχή εκφράζει ταυτόχρονα την έντονη ανησυχία της σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», καθώς κρίνει ότι: 
α) Η κατεπείγουσα εντός λιγότερο του ενός μηνός διαδικασία λήψης απόφασης προοιωνίζεται προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια.
β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους.
γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα.
 

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ