Κοινωνία

18/4/12 15:14

τελ. ενημ.: 18/4/12 15:14

Δημοπρατείται η ανάπλαση της Απλωταριάς

800.000 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εγκρίθηκε, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, η δημοπράτηση του έργου:  «Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 373938, προϋπολογισμού 830.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση