Κοινωνία

17/7/14 16:36

τελ. ενημ.: 17/7/14 16:36

Δηλώστε τα όπλα σας στην Αστυνομία

ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Να δηλώσουν τα όπλα τους στην Αστυνομία καλεί τους κατόχους η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Για τη δήλωση καλούνται οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων, τα οποία είτε δεν έχουν δηλωθεί στις αστυνομικές Αρχές, είτε οι άδειες κατοχής αυτών έχουν λήξειπροκειμένου να προβούν στην δήλωση αυτών, ή στην ανανέωσή των αδειών κατοχής τους.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τη δήλωση κυνηγετικών όπλων, καθώς και για την ανανέωση των αδειών κατοχής αυτών, διαμορφώνεται ως εξής:

•για την ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, πριν τη λήξη αυτής, στο ποσό των τριών (3) ευρώ 

•για την ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, μετά τη λήξη αυτής, στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ  

•για τη δήλωση κυνηγετικού όπλου, το οποίο δεν έχει δηλωθεί σε Αστυνομική Αρχή, στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση