Κοινωνία

10/1/13 17:50

τελ. ενημ.: 10/1/13 19:18

Δικαίωμα προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στους δήμους

Τη δυνατότητα στους δήμους να  καλύψουν βασικές τους ανάγκες με  προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μέσω του ΑΣΕΠ παρέχει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α` 256/31/12/2012 οι δήμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου έως τις 31/12/2013.

 Έτσι θα μπορέσουν να προκηρύξουν θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από 8μηνες έως και 11μηνες, και συμβάσεις μίσθωσης έργου, βάσει των αιτημάτων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.               

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η ρύθμιση για τις συμβάσεις στους δήμους κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της καθυστέρησης στη χορήγηση εγκρίσεων πρόσληψης συμβασιούχων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, που σημειώθηκε το 2012.

Η καθυστέρηση οφείλεται στη διεξαγωγή των δύο εθνικών εκλογών και των αντίστοιχων προεκλογικών περιόδων, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονταν προσλήψεις.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση