Κοινωνία

16/7/15 14:19

τελ. ενημ.: 16/7/15 14:19

Διανομή τροφίμων δωρεάν

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος θα συνεχίσει να υλοποιεί ο Δήμος χίου.

Ο Δήμος, επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Νομού Χίου, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το παραπάνω Ταμείο υποστηρίζει δράσεις που αφορούν στη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής. Επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Οι συμπολίτες μας που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, στα παρακάτω σημεία εξυπηρέτησης ωφελούμενων και μέχρι την Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για άτομα που κατοικούν στο Δήμο Χίου

 

Α. Υπηρεσίες Δήμου Χίου

 

1.  Οδός Νεωρίων 9 Χίος, Αρμόδιος Κολοκυθιά Μαρία Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες 9:00-13:00, τηλ 2271350052

2.  Οδός  Νεωρίων 9 Χίος, Αρμόδιος  Μανιτσούδη Ευαγγελία, Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες 12:00-13:00,

Β.  Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Χίου

1. Οδός Ροδοκανάκη 37 Φάρκαινα, Αρμόδιος  Γρέγου Σοφία Ημέρες Καθημερινά ‘Ώρες  09:00-12:00 , τηλ. 2271352616

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση