Κοινωνία

30/9/16 17:58

τελ. ενημ.: 30/9/16 17:58

Βολές με πραγματικά πυρά από την 96 ΑΔΤΕ «Χίος»

Με ανακοίνωσή της η 96 ΑΔΤΕ «Χίος» γνωστοποιεί ότι θα εκτελεστούν βολές µε πραγματικά πυρά στη θάλασσα στις περιοχές Ακρωτήριο «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και ΜΑΝΑΓΡΟΣ, τις παρακάτω ημερομηνίες:

 

α. 17 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

β. 18 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

γ. 19 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

δ. 20 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 23:00.

ε. 21 Οκτ 2016 από 07:00 µέχρι 14:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σηµεία: ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ - ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάµεσα στο Ακρ ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ - Ακ ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόµων, ζώων, οχηµάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος

Δείτε επίσης