Κοινωνία

15/3/14 10:26

τελ. ενημ.: 15/3/14 10:26

Βιβλίο εσόδων-εξόδων θα τηρούν οι εκλογικοί συνδυασμοί

Την υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν εισιτήρια εκδηλώσεων έχουν οι πολιτικοί συνδυασμοί που θα λάβουν μέρος στις επερχόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαΐου, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στις Εφορίες ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Από τη διαδικασία της θεώρησης, θα περνούν και τα εισιτήρια για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Αναλυτικά:

- Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.
- Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.
- Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση αυτών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., αλλά από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (ν. 3870/2010).
 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση