Κοινωνία

15/1/14 15:58

τελ. ενημ.: 15/1/14 15:58

Άτυπος διαγωνισμός ιδεών εξοικονόμησης ενέργειας

Οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση έχει η νέα πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής Χίου. Το υψηλό κόστος ρευματοδότησης, κυρίως στο δημοτικό φωτισμό και τα αντλιοστάσια, την υποχρεώνει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους.
Για να πετύχει το στόχο της ζητά … τα φώτα ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, χωρίς φυσικά να είναι σε θέση να αναλάβει κάποια μορφή δέσμευσης για μελλοντική συνεργασία.
Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά να του υποδειχθούν πιθανές λύσεις, λιγότερο ενεργοβόρες από αυτές που σήμερα μεταχειρίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται και οι τρόποι χρηματοδότησης τους.
«Στη συνέχεια ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων», αναφέρει στην ανακοίνωση του.
Είναι πάντως μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η δημοτική αρχή ξεφεύγει από την πλήρη εξάρτηση εισήγησης για ένα θέμα από την Τεχνική της Υπηρεσία και αναζητεί συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. 

Δείτε επίσης