Κοινωνία

12/11/12 11:43

τελ. ενημ.: 12/11/12 11:43

Απολυτήριο δημοτικού

Τίτλο σπουδών Δημοτικού Σχολείου μπορούν να αποκτήσουν ύστερα από εξετάσεις που θα διενεργηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη όσοι έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας της πραγματικής φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση