Κοινωνία

21/10/15 17:46

τελ. ενημ.: 21/10/15 17:46

Από τις 15 Ιανουαρίου οι παραλαβές μαστίχας

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΜΧ

Στις 15 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου να παραλαμβάνει στο εργοστάσιο της, τη μαστίχα της νέας εσοδείας με τις νέες τιμές όπως ανακοινώθηκε κι επισήμως με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΕΜΧ.

Ραντεβού από τις 4 Ιανουαρίου

Η παράδοση της μαστίχας από τους παραγωγούς θα γίνεται, στις εγκαταστάσεις τουΕργοστασίου Μαστίχας της Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην Καρδαμάδα (είσοδος από την πλευρά της Λαχαναγοράς) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης - ραντεβού στα τηλέφωνα: 2271078378 εσωτ.1. & 22710 21001 εσωτ. 4.

Τηλεφωνικά ραντεβού και εγγραφή παραγωγών στις λίστες θα ξεκινήσουν στις 4 Ιανουάριου 2015.

Η τιμή

Η τιμολόγηση της παραδιδόμενης μαστίχας, εσοδείας 2015, θα καθορίζεται ανά κιλό σύμφωνα με την καθαρότητά της, πίτα- χονδρή – ψιλή – κουκούρι.

A. ΠΙΤΑ - ΧΟΝΔΡΗ – ΨΙΛΗ - ΚΟΥΚΟΥΡΙ

Ένδειξη

Ποιοτική κατάταξη

Κατηγορία

συσκευής οπτικού ελέγχου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Α

Εμπορεύσιμη

0-50

85€

Α1

Εμπορεύσιμη

51 - 250

78€

Β

Αποδεκτή

251 – 350

76€

Β1

351- 1000

73€

Γ

Προς επανακαθαρισμό

1001-2200

60€

Δ

Προς απόσταξη

2201 έως 4000

40€

Ε

Κολλήματα

Οπτικός έλεγχος

10€

B. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
i. Υποκίτρινη (καθαρή) μαστίχα εσοδείας 2015: θα παραδίδεται χωριστά. Η δε τιμή της, θα καθορίζεται με βάση την ένδειξη της συσκευής οπτικού ελέγχου όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ii. Κίτρινη & υποβαθμισμένη μαστίχα παλαιοτέρων του 2015 εσοδειών: θα παραδίδεται εις τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και θα τιμολογείται αναλόγως των οργανοληπτικών

της χαρακτηριστικών (χρώμα, σύσταση, γεύση, ευθριψία κτλ).
iii. Μαστίχα με παρουσία χλωροφύλλης (πράσινο, γαλαζοπράσινο ή καφέ) καθαρή :60,00 ευρώ

iv. Μαστίχα με παρουσία χλωροφύλλης (πράσινο, γαλαζοπράσινο ή καφέ) με ξένες ύλες μέχρι: 40,00 ευρώ

  1. Σβολιασμένη καθαρή: 60,00ευρώ.
  2. Σβολιασμένη με ξένες ύλες: μέχρι 40,00ευρώ.

vii. Νεροπινάδες εφ ́ άπαξ κατά την παράδοση : 2,00ευρώ. viii. Υποπροϊόντα εφ ́ άπαξ κατά την παράδοση: 2,00ευρώ.

Η πληρωμή

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις :

35% πρώτη δόση ένα (1) μήνα μετά την παράδοση

35% δεύτερη δόση έξι (6) μήνες μετά την παράδοση

15% τρίτη δόση δώδεκα (12) μήνες μετά την παράδοση

15% τέταρτη δόση δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την παράδοση

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση