Κοινωνία

9/4/12 9:30

τελ. ενημ.: 9/4/12 9:30

Ανθοστολίζονται οι οδικοί κόμβοι

ΣE ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, ΝΕΝΗΤΑ, ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΤΑ

Με τη  φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας και με την ευχή να μην καταντήσουν όπως  τα παρτέρια στον παραλιακό του Βροντάδου, «στολίζονται» με ανθεκτικά φυτά (λεβαντίνη, μαργαρίτα δορκοφίκη κ.ά.) οι οδικοί κόμβοι της λεωφόρου Καρφά, στο ύψος της διασταύρωσης προς το κολυμβητήριο, της εισόδου και της εξόδου των Νενήτων, των  Ολύμπων και των Μεστών.
Οι φυτοτεχνικές εργασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και το πρόγραμμα συντήρησης σε 15 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση