Κοινωνία

23/4/15 14:11

τελ. ενημ.: 23/4/15 14:11

Ανοίγει μία θέση δικηγόρου στον Δήμο Χίου

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι να υποβάλλουν στον Δήμο Χίου τα δικαιολογητικά με την αίτησή τους για την κάλυψη μίας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00πμ έως 15:00μμ, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου.

Αρμόδιος υπάλληλος έχει οριστεί ο κ.  Στρουμπάκης Ιωάννης, Δημοκρατίας 6, τηλ :22713-50816.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου, εντός του Δημαρχείου. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση