Κοινωνία

20/6/19 10:41

τελ. ενημ.: 20/6/19 10:45

Αναρτήθηκε ο πίνακας δεκτών υποψηφίων στο Λιμενικό Σώμα

Αναρτήθηκε  ο Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων μέσω Πανελληνίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). Όσοι έχουν κάνει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και έχει γίνει δεκτή να ανατρέξουν στην σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο http://www.hcg.gr/node/20383 για να ενημερωθούν σε ποια ομάδα ανήκουν και πότε πρέπει να παρουσιασθούν για να περάσουν Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές Δοκιμασίες, Ψυχομετρικές Εξετάσεις και Α.Ν.Υ.Ε. Θα πρέπει οι υποψήφιοι την 1η μέρα των δοκιμασιών να έχουν συμπληρωμένο το  «ΕΝΤΥΠΟ –1» ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ που μπορούν να βρουν στην Προκήρυξη: 2421.1/30313/19/24-04-2019, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ «ΑΔΑ:6ΒΟΗ4653ΠΩ-ΖΣΦ» ή και στη σελίδα https://sxolesls.hcg.gr/. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση