Κοινωνία

26/11/15 15:18

τελ. ενημ.: 26/11/15 16:15

Ανανέωση καρτών για το Κοινωνικό παντοπωλείο και τη διανομή τροφίμων

Η   Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοιας) του Δήμου Χίου γνωστοποιεί ότι, οι κάτοχοι της κάρτας Κοινωνικού Παντοπωλείου (δικαιούχοι διανομής τροφίμων) του Δήμου Χίου, οφείλουν να επανυποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων έτους 2016.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης (Νεωρίων 9, κτίριο πρώην κινηματογράφος <<ΡΕΞ>>) προκειμένου

Κατά παρόμοιο τρόπο και οποιοσδήποτε δημότης ή κάτοικος του Δήμου Χίου, εφόσον πληροί τα κριτήρια των προς ένταξη ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αρίθμ. 764/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιούχοι είναι οι έχοντες οικονομικό ετήσιο εισόδημα ως εξής :

1 άτομο   5.000,00  €,

2 άτομα   6.200,00  €,

προσαυξανόμενο κατά 900 € για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους όρους και της προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και για την ένταξη περιπτώσεων ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου (Τηλ.: 2271350051-55). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 31-12-2015.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση