Κοινωνία

5/5/14 15:12

τελ. ενημ.: 5/5/14 15:12

Αιτήσεις για μεταπτυχιακό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος  2014-15.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A και παρέχει τις ακόλουθες εξειδικεύσεις: Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 31.05.2014  (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Για  το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται στην ιστοσελίδα:  http://mba.aegean.gr

   

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση