24.7.2017 18:05

Το τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ «ταξιδεύει» στη Χίο

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Ο Κοραής» και το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου, διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Από τη Χίο στην Πόλη και τη Μολδοβλαχία: Η αρχή μιας δυναστείας: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο Εξ Απορρήτων (1641-1709) και Νικόλαος, Ηγεμόνας Μολδοβλαχίας (1680-1730)». 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στο κέντρο της πόλης της Χίου από 22 έως 24 Αυγούστου 2017.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές σε σχετικό του μήνυμα για το περιεχόμενο του συνεδρίου «οι δύο προαναφερθέντες χιώτικης καταγωγής Φαναριώτες λόγιοι και διπλωμάτες-πολιτικοί κατέχουν εξέχουσα θέση στο πάνθεον και των Νεοελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, εκτός από την παρουσία τους στο προσκήνιο των πολιτικών γεγονότων στην Ευρώπη του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. Επίσης, σε ιδεολογικό επίπεδο, εισάγουν στη νεοελληνική σκέψη τη νεοτερική ιδεολογία και προωθούν τις ιδέες του ακόμα διαμορφούμενου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με εκπροσώπους του οποίου είναι σε επαφή, ειδικά ο Νικόλαος. Η διεξαγωγή του συνεδρίου στην Χίο αποφασίστηκε γιατί είναι η πατρίδα καταγωγής των λογίων, αλλά και γιατί γίνεται σε συνεργασία με δυο φορείς τόσο σημαντικούς όσο η Βιβλιοθήκη του Κοραή και το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, συνδυασμό που η οργανωτική επιτροπή θεώρησε εξαιρετικό». 

Το πρόγραμμα 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:
 
 

Ώρες Πρόεδρος Ομιλητές
    Α΄ Ημέρα Τρίτη 22-8-2017
11:00-13:30   Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη με την έκθεση βιβλίου από και για τους Μαυροκορδάτους, αλλά και στο Χωρέμικο (αρχοντικό εντός της πόλεως) από τον κ. Θ. Καραμουσλή
    Γεύμα
16:30 – 17:00   Εγγραφές
17:15 – 18:00   Χαιρετισμοί επισήμων
  Μαυρέλος Νίκος  
18:00 – 18:35   Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Ε.K.Π.A.: Ο πρώιμος Διαφωτισμός ως έννοια και ως κατηγορία ιστορικής ανάλυσης.
18:35 – 18:45   Συζήτηση
18:45 – 19:20   Αποστολόπουλος Δημήτρης Γ., Ε.Ι.Ε.: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1641-1709). Εκφάνσεις του βίου του, τύχες των έργων του.
19:20 – 19:30   Συζήτηση
19:30 – 20:05   Bouchard Jacques, Παν/μιο Montréal, Québec: Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος και η Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεωτέρων.
20:05 – 20:15   Συζήτηση
    Δείπνο
    Β΄ Ημέρα Τετάρτη 23-8-2017
  Φασουλάκης Στέργιος Συνεδρία Α΄: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 1
09:30 – 09:50   Βαρλάς Μιχάλης, Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και η επανάκτηση των προνομίων της Χίου μετά την Βενετική κατοχή του 1694-95.
09:50 – 10:10   Μηνάογλου Χαράλαμπος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.: Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ως ιστοριογράφος.
10:10 – 10:30   Τζελέπης Δημήτρης, Υποψ. Διδ. Δ.Π.Θ.: Το χειρόγραφο των Ρωμαϊκών του Αλ. Μαυροκορδάτου στη Βιβλιοθήκη της Ρουμάνικης Ακαδημίας (αρ. 700). Περιγραφή και κάποιες πρώτες παρατηρήσεις.
10:30 – 10:50   Συζήτηση
10:50 – 11:30   Διάλειμμα για καφέ
  Αποστολόπουλος Δημήτρης Γ. Συνεδρία Β΄: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 2
11:30 – 11:50   Χελιδώνη Στέλλα, Δ.Π.Θ.: Η σημειωτική των παθών στα Φροντίσματα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
11:50 – 12:10   Γεωργούλας Ηλίας, Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης: Η θέση της αριστοτελικής σκέψης στο «Αναπνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος» (Φρανγκφούρτη 1665) του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων.
12:10 – 12:30   Χουλιάρα Μαρία, Υπ. Διδ. Δ.Π.Θ.: Οι επιστολές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και η επίδρασή τους στην Collectio Epistolica του Ευγ. Βούλγαρη.
12:30 – 12:40    Συζήτηση
  Dinu Tudor Συνεδρία Γ΄: Αλέξανδρος και Νικόλαος
12:40 – 13:00   Μαυρέλος Νίκος, Δ.Π.Θ.: Οι Μαυροκορδάτοι και η συμβολή τους στον νεοελληνικό αφηγηματικό πεζό λόγο: ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας για τη φιλολογία και τις μεθόδους της.
13:00 – 13:20   Νικολάου Αναστασία, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ./Διδάσκουσα Π/Δ 407: Ο Ηγεμών του Φωτίου και το Φιλοθέου Πάρεργα του Μαυροκορδάτου.
13:20 – 13:40   Κατσιγιάννης Αλέξανδρος, Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης: Ο Φιλόσοφος βασιλιάς και η ανάγνωση. Σχόλια στο "Περί γραμμάτων σπουδής και βιβλίων αναγνώσεως" του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
13:40 – 13:50   Συζήτηση
    Γεύμα
  Κιτρομηλίδης Πασχάλης Συνεδρία Δ΄: Νικόλαος Μαυροκορδάτος 1
17:00 – 17:20   Πεχλιβάνος Μίλτος, Freie Universitat Berlin, Γερμανία: Τα ηγεμονικά πάρεργα και η οικονομία της γνώσης.
17:20 – 17:40   Πίσσης Νικόλας, Διδ.  Freie Universitat Berlin, Γερμανία: Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ως αναγνώστης του Machiavelli.
17:40 – 18:10   Σαρρής Κώστας, SFB 980/ Freie Universitat Berlin, Γερμανία: Από το λαό του Ισραήλ στο "φύλον τό Γραικῶν": η λειτουργία της Παλαιάς Διαθήκης στο Περί Καθηκόντων του Νικόλαου Μαυροκορδάτου.
18:10 – 18:20   Συζήτηση
18:20 – 18:50   Διάλειμμα
  Πεχλιβάνος Μίλτος Συνεδρία Ε΄: Νικόλαος Μαυροκορδάτος 2
18:50 – 19:10   Karen Leal, Ph.D., History and Middle Eastern Studies, Harvard University: Foreign Observers in Foreign Lands: The Fictional Persian Travelers of Nikolaos Mavrocordatos and Montesquieu.
19:10 – 19:30   Πάνου Νίκος, SUNY Stony Brook, USA: Όψεις του ψόγου στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο.
19:30 – 19:50   Καμπερίδης Λάμπρος, Παν/μιο Sherbrooke, Καναδάς: Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος και η σχέση του με Καθολικούς και Διαμαρτυρομένους λογίους.
19:50 – 20:00   Συζήτηση
  Χελιδώνη Στέλλα Συνεδρία  Στ΄: Η μουσική
20:00 – 20:20   Πούλος Παναγιώτης, Ε.Κ.Π.Α.: Μεταξύ Π. Νικούσιου και Α. Μαυροκορδάτου: o Wojciech Bobowski/Ali Ufkî (1610;-1675) και οι διαπολιτισμικές σχέσεις των διερμηνέων της Υψηλής Πύλης.
20:20 – 20:30   Συζήτηση
21:00   Συναυλία με μουσική της Ανατολής.
    Γ΄ Ημέρα Πέμπτη 24-8-2017
  Bouchard Jacques Συνεδρία Ζ΄: Η οικογένεια στην ιστορική της πορεία
09:00 – 09:20   Tarlescu Andrei, Βιβλιοθήκη της Ρουμάνικης Ακαδημίας: Η μόρφωση των Μαυροκορδάτων και η βιβλιοθήκη τους.
09:20 – 09:40   Dinu Tudor, Παν/μιο Βουκουρεστίου, Ρουμανία: Οι Μαυροκορδάτοι (Αλέξανδρος, Νικόλαος) και οι Καντεμίρηδες (Κωνσταντίνος, Αντίοχος, Δημήτριος) ανταγωνιζόμενοι για τους θρόνους των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.
09:40 – 09:50   Συζήτηση
09:50 – 10:10   Φασουλάκης Στέργιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.: Μαυρογορδάτοι / Μαυροκορδάτοι: Η οικογένεια και η συνέχεια της ελληνικής λογιοσύνης κατά την Τουρκοκρατία.
10:10 – 10:30   Ξύδα Μαρία, Αρχιτέκτων – Δρ. Πολ. Επιστήμης Παντείου, Οι ιδιοκτησίες των Μαυροκορδάτων στον Κάμπο της Χίου.
10:30 – 10:40   Συζήτηση
10:40 – 11:50   Απολογισμός – Λήξη συνεδρίου
12:00 – 14:00   Επίσκεψη στη Νέα Μονή Χίου.
14:45   Γεύμα

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ