Χίος Πόλη

7/10/17 11:31

τελ. ενημ.: 9/10/17 15:48

Πιέζει και η Ένωση Τεχνολόγων για την διατήρηση του ΕΠΑΛ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΓΑΜΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κο Δ. Μπαξεβανάκη αποφάσισε να συντάξει το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ) Βορείου Αιγαίου (ΒΑ), μετά την δημοσιοποίηση της Υ.Α. 1506/03-10-2017 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από την οποία συμπεραίνεται ότι εγκρίνονται 2 ακόμη από τα 6 ολιγομελή τμήματα στη Χίο

Στο έγγραφο που συντάχθηκε με Αρ.Πρωτ. 53/04-10-2017 ζητείται  η έγκριση και των υπολοίπων 4 ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ της Χίου τα οποία αναφέρονται ονομαστικά καθώς και οι σημαντικότεροι λόγοι υποστήριξης λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων, συνοπτικά.

Το έγγραφο του ΠΤ της ΕΤΕ ΒΑ στάλθηκε αρχικά άμεσα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη συνέχεια παραδόθηκε αρχικά στο Γραφείο του Υπουργού και πήρε Αρ.Πρωτ.9038/06-10-2017 ενώ ζητήθηκε η προσωπική επικοινωνία με σχετικό σύμβουλό του, αφού ενημερώθηκαν οι παρόντες για το πρόβλημα και τις κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και φορέων στη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα. Επειδή ο πιο σχετικός σύμβουλος του Υπουργού απουσίαζε, παραπέμφθηκε ο Υπεύθυνος στον Υφυπουργό κο Δ. Μπαξεβανάκη ο οποίος υποδείχθηκε ως και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για το θέμα. Το έγγραφο κατατέθηκε εν συνεχεία και ως κοινοποίηση στον Υφυπουργό Παιδείας και πήρε Αρ.Πρωτ.1518/06-10-2017 ενώ παράλληλα ζητήθηκε και συνάντηση μαζί του. Η Γραμματέας του Υφυπουργού ενημέρωσε τον Υπεύθυνο του ΠΤ της ΕΤΕ ΒΑ ότι επίκειται την Δευτέρα 09-10-2017 και ώρα 1:00μμ συνάντηση με τον Υφυπουργό για το ίδιο θέμα που θα συναντηθούν φορείς από τη Χίο και γονείς και αν ήθελε να συμμετάσχει. Ο Υπεύθυνος επέμεινε αν ήταν δυνατόν να τον δει άμεσα για προσωπικούς λόγους υγείας αλλά και για να βοηθήσει πιθανόν στην επίλυση κάποιων ειδικών θεμάτων που θα προέκυπταν στην συζήτηση της Δευτέρας και δεν θα ήταν σε θέση να εξηγήσουν οι φορείς από τη Χίο. Η Γραμματέας του Υφυπουργού μετέφερε το αίτημα στον Υφυπουργό ο οποίος δέχθηκε άμεσα το αίτημα για συνάντηση. Στην συζήτηση που προέκυψε παρατέθηκαν από τον Υπεύθυνο του ΠΤ της ΕΤΕ ΒΑ αναλυτικά οι λόγοι υποστήριξης του αιτήματος λειτουργίας και των 4 ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ, ειδικά της Χίου, ενώ τονίσθηκε το μηδαμινό κόστος λειτουργίας των συγκεκριμένων ολιγομελών τμημάτων καθώς και οι νομοθετικές αδυναμίες που τελικά δεν καλύπτουν όλα τα μέρη αλλά και τα νησιά του Αιγαίου σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση σχολείων και τους ελάχιστους αριθμούς μαθητών που απαιτούνται. Παράλληλα τονίσθηκαν και οι κίνδυνοι από την κοινωνική αναστάτωση που προκλήθηκε.  Από την πλευρά του ο Υφυπουργός εξέθεσε τους κινδύνους που ενέχει η αλόγιστη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων η οποία δεν βοηθά στον εξορθολογισμό των τμημάτων στα ΕΠΑΛ με άμεση συνέπεια η σχέση μαθητών-καθηγητών να μειώνεται σε επικίνδυνα όρια με αποτέλεσμα να υπάρχουν άλλου τύπου κυρώσεις. Συμπερασματικά ο Υφυπουργός ανακοίνωσε στον Υπεύθυνο του ΠΤ ΕΤΕ ΒΑ ότι θα επιβεβαιώσει τις τεχνικο-οικονομικές πληροφορίες που παρατέθηκαν και θα λάβει την νέα απόφασή του αφού συναντηθεί με τους Συμβούλους του.

 Ο Υπεύθυνος του ΠΤ της ΕΤΕ ΒΑ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τον χρόνο που του διέθεσε αλλά και για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Χίου που ιδρύθηκε στη Χίο με την Υπουργική του παρέμβαση και ευχήθηκε να υπάρξει με δική του πάλι απόφαση θετικό αποτέλεσμα στο παγχιακό αίτημα της παρούσας φάσης. Τέλος ανέφερε ότι αν δεν είναι σε θέση λόγω υγείας να προσέλθει στην συνάντηση της Δευτέρας θα είναι στη διάθεσή του για όποια βοήθεια μπορεί να χρειαστεί. 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση