Χίος Πόλη

3/12/18 20:58

τελ. ενημ.: 4/12/18 0:03

Οι προτάσεις της ΔΕΥΑΝΧ αποκάλυψαν τα πραγματικά σχέδια για τη ΒΙ.ΑΛ.

Την ώρα που ο Δήμος Χίου προσπαθεί να πείσει ότι 6 Γενάρη θα κλείσει το hotspot η εταιρεία του Δήμου προτείνει τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης 1 εκ. € στο νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027 για να καλυφθούν οι ανάγκες

Την πραγματική πρόθεση της δημοτικής αρχής αναφορικά με τη ΒΙ.ΑΛ. αποκάλυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, η πρόταση της ΔΕΥΑΝ Χίου για τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Χαλκειός με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έργο που θα χρηματοδοτηθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έτσι ένα μήνα πριν την εκπνοή του συμβολαίου παραχώρησης του κτιρίου στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής κι ενώ διά στόματος Μ. Βουρνού το hotspot θα πρέπει να επιστρέψει στα χέρια του Δήμου Χίου, η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να τραβήξει το χαλί και να αναδείξει τι έχει στο πίσω μέρος της σκέψης της η Δημοτική Αρχή Βουρνού.

Στην υποβολή προτάσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται μία νέα ανεξάρτητη τροφοδοσία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με τη δαπάνη για τη μελέτη να ανέρχεται στις 50.000 ευρώ και τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου το 1 εκ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα έργα

Στις υπόλοιπες προτάσεις η ΔΕΥΑΝ Χίου περιλαμβάνει τα εξής

 • Ζωνοποίηση και τηλεμετρία δικτύων ύδρευσης              
  Θα γίνει μελέτη η οποία θα καταδείξει τις απαραίτητες επεμβάσεις ώστε να χωρισθούν σε ζώνες πίεσης τα δίκτυα του νησιού. Αρχικά θα ολοκληρωθεί η αποτύπωση και ψηφιοποίηση των δικτύων. Στις ζώνες που θα προκύψουν θα μετράται παροχή εισόδου (ή εισόδων) και πίεση σε κρίσιμο σημείο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται απομόνωση της ζώνης από άλλες. Θα μετράται η παροχή σε όλα τα υδροληπτικά υδρευτικά έργα, καθώς και στις εξόδους των δεξαμενών (προς κάθε κατεύθυνση). Θα γίνει μοντελοποίηση ροής ώστε να συγκρίνεται με τη μετρούμενη παροχή και να εντοπίζονται διαρροές. Θα εγκατασταθούν αυτόματες βαλβίδες ελέγχου παροχής με στόχο την ορθότερη υδροδότηση και μείωση υπερπιέσεων. Όλες οι μετρούμενες παράμετροι θα μεταδίδονται τηλεμετρικά σε κέντρο ελέγχου, όπου θα υπάρχει και δυνατότητα χειρισμών.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 100.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 2.500.000€
   
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων χλωριωτών
  Η απολύμανση των νερών των δικτύων γίνεται με χειροκίνητη προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου ή με εγκατάσταση απλών δοσιμετρικών αντλιών. Αυτό οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε ελλειμματική ή πλεονασματική χλωρίωση. Για την ορθότερη απολύμανση απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματων χλωριωτών, που θα διαθέτουν διάταξη μέτρησης παροχής και υπολειμματικού χλωρίου και θα ρυθμίζουν την ποσότητα χλωρίωσης. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε όλες τις ζώνες υδροδότησης.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 20.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 500.000€
   
 • Δίκτυα πυρόσβεσης
  Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι κρουνοί πυρόσβεσης τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης. Αυτό σημαίνει ότι συχνά δημιουργείται πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης από τη χρήση τους για πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων ενώ πολλές φορές τα δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι δεν τροφοδοτούνται με νερό με αποτέλεσμα η ύπαρξή τους να είναι παραπλανητική και άτοπη. Παράλληλα μεγάλος αριθμός υδροληψιών είναι ακατάλληλος. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια πλήρης μελέτη πυρόσβεσης, αστικών, περιαστικών και δασικών περιοχών από την οποία θα προκύψουν οι απαραίτητες θέσεις τοποθέτησης κρουνών και υδροστομίων, οι απαραίτητες θέσεις κατασκευής ανεξάρτητων πυροσβεστικών δεξαμενών και τα δίκτυα πλήρωσής τους εφόσον αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα θα αποξηλωθούν από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης οι διακλαδώσεις και οι υφιστάμενοι κρουνοί.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 40.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 2.000.000€
   
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αντλιοστασίων
  Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει πάνω από 200 αντλιοστάσια ύδρευσης. Παράλληλα είναι υπέρμετρα μεγάλη η ετήσια δαπάνη ηλεκτρικού που πληρώνει. Κρίνεται σκόπιμο η μελέτη για ενεργειακή βελτίωση των αντλιοστασίων με αντικατάσταση του αντλητικού εξοπλισμού με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 300.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 4.000.000€
   
 • Ενεργειακή αυτονομία μονάδων αντίστροφης ώσμωσης
  Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει και κατασκευάζει νέες μονάδες αντίστροφης ώσμωσης για την κάλυψη του ελλειμματικού υδρευτικού ισοζυγίου. Στα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή πόσιμου νερού από υφάλμυρο και θαλασσινό θα είναι 12.000 κυβικά μέτρα ημερησίως για το σύνολο του νησιού. Στις 4 από αυτές τις μονάδες, με τη μεγαλύτερη παραγωγή,κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ώστε να καταστούν ενεργειακά αυτόνομες και να παράγεται νερό χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών με επιπλέον ανταποδοτικές απαιτήσεις.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 200.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 6.000.000€
   
 • Κατασκευή ανασχετικών και ταμιευτήρων
  Αρχικά θα γίνει μία προεκτίμηση δυνατότητας εκμετάλλευσης επιφανειακών υδάτων. Από αυτή θα προκύψουν θέσεις για κατασκευή νέων ταμιευτήρων, ή ανασχετικών για εμπλουτισμό υφιστάμενων. Θα ακολουθήσουν οι μελέτες και τα έργα για τις θέσεις που θα επιλεγούν.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 300.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 5.000.000€
   
 • Νέα μονάδα αντίστροφης ώσμωσης υφάλμυρου νερού στη θέση Θόλος
  Θα προηγηθεί υδρογεωλογική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το πλεόνασμα του φυσικά εκβάλλοντος υφάλμυρου νερού στο Θόλος. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και για την εγκατάσταση της μονάδας. Εκτιμάται ότι θα μπορεί να είναι ημερήσιας παραγωγής 4.000κ.μ.
  Εκτίμηση δαπάνης μελέτης: 100.000€
  Εκτίμηση δαπάνης έργου: 3.000.000€

   
Σχόλια άρθρου: 0