Χίος Πόλη

7/10/17 11:50

τελ. ενημ.: 7/10/17 11:50

«Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας»

ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ μαθητές κάτω των 25 ετών

Το Υπουργείο Παιδείας μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές κάτω των 25 ετών, που έχουν τα απαραίτητα προσόντα (Ν. 4473/2017 ΦΕΚ 78Α’/2017) να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας» με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ.  του Βορείου Αιγαίου.

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης και η συνολική του διάρκεια θα είναι εννέα μήνες. Τα προγράμματα που θα το απαρτίζουν είναι η «Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας», το οποίο θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα για επτά διδακτικές ώρες και «Μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα», που θα πραγματοποιείται τέσσερις φορές την εβδομάδα με 28 συνολικές ώρες εβδομαδιαίως.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχουν όλα τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα. Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον
εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην με αριθμό Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξης Μαθητείας» και πριν τη συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 14:00  στη ΔΔΕ Χίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 Φωτοαντίγραφα του απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, πτυχίου ΕΠΑΛ, ταυτότητας, ΑΜΚΑ ,ΑΦΜ και η υπεύθυνη δήλωση. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση