Χίος Πόλη

14/11/17 17:39

τελ. ενημ.: 15/11/17 10:46

«Αξιέπαινη η ευαισθησία των γονέων…»

Απαντά ο Μητροπολίτης Μάρκος στο ερώτημα του "π" για τις επιστροφές των βιβλίων των Θρησκευτικών

Για αξιέπαινη ευαισθησία των γονέων για τη διατήρη της «ελληνορθοδόξου ταυτότητας και παράδοσης της παιδείας μακριά από κάθε ανεπίτρεπτη καπηλεία ή από κάθε απαράδεκτη πολεμική», κάνει λόγο σε έγγραφη απάντηση προς τον «π» ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος σε ερώτημα που του απευθύνθηκε για τη στάση της Ι.Μ. Χίου σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής βιβλίων Θρησκευτικών. Ο ίδιος σημειώνει ότι το περιεχόμενο των βιβλίων απέχει πάρα πολύ από το περιεχόμενο το οποίο η Εκκλησία θα ενέκρινε με βάση την αξιολόγησή της ενώ καταθέτει την εκτίμησή του ότι οι αρμόδιοι οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τα γεγονότα και να προβούν σε διόρθωση των κειμένων «ώστε τα παιδιά μας να διδάσκονται την Πίστη μας χωρίς θρησκευτικούς συγκρητισμούς». 

Αναλυτικά η έγγραφη απάντηση του Μητροπολίτη

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρία τῆς 27 Ἰουνίου 2017 ἐνημερώθηκε περί τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Τριμελοῦς ἐξ’ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἀποφάσισε τήν συνέχιση τοῦ διαλόγου γιά τήν παρακολούθηση τῶν νέων βιβλίων πρίν αὐτά τυπωθοῦν χωρίς ὅμως νά ἐγκρίνει ἤ νά ἀπορρίψει τά τετράδια.

Μετά τήν διανομή τῶν τετραδίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα θά ἀξιολογηθοῦν προκειμένου νά ἐκτυπωθοῦν ἤ ὄχι ὡς βιβλία, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτά ἀπέχουν πάρα πολύ ἀπό τό περιεχόμενο, τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία θά ἐνέκρινε (ἄρθρον 16, παράγραφος 3 τοῦ Συντάγματος καί ἄρθρον 9, παράγραφος ε’ τοῦ Νόμου 590/1977).

Ἡ διαπίστωση αὐτή ὁδηγεῖ πάρα πολλούς συλλόγους γονέων σέ ὁλόκληρη τήν Χώρα νά ἐπιστρέφουν τά τετράδια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γεγονός πού ὠφείλεται στήν ἀξιέπαινη εὐαισθησία τῶν γονέων γιά τήν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος καί παραδόσεως τῆς παιδείας, μακράν ἀπό κάθε ἀνεπίτρεπτη καπηλεία ἤ ἀπό κάθε ἀπαράδεκτη πολεμική.

Ἐκτιμῶ ὅτι οἱ ἁρμόδιοι ὠφείλουν νά λάβουν ὑπ’ὄψιν τά γεγονότα αὐτά καί νά προβοῦν σέ διόρθωση τῶν κειμένων ὥστε τά παιδιά μας νά διδάσκονται τήν Πίστη μας, χωρίς θρησκευτικούς συγκρητισμούς, οἱ ὁποῖοι μόνο ὡς ἐγκυκλοπαιδική πληροφόρηση μποροῦν νά διδαχθοῦν σέ μεγαλύτερες καί πιό ὥριμες ἡλικίες.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση