Χίος Πόλη

26/2/19 11:53

τελ. ενημ.: 26/2/19 11:55

750.000 € για παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό Χίου- Καρφά

Σημαντικές παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην επαρχιακή οδό Χίου- Καρφά προβλέπει η χρηματοδότηση του έργου της συντήρησης τμημάτων της συγκεκριμένης οδού συνολικού προϋπολογισμού 750.000 €.

Το έργο προβλέπει εργασίες καθαρισμού ρείθρων, κατασκευής επενδυμένης τάφρου για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων, επισκευή πεζοδρομίων και ανακατασκευή του όρμου διαστολής της γέφυρας Κοκκαλά ο οποίος έχει υποστεί φθορά με τον χρόνο.

Τέλος προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στις επικίνδυνες στροφές καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση