Χίος Πόλη

3/1/19 10:33

τελ. ενημ.: 3/1/19 10:34

229.000 € για εκβάθυνση του λιμανιού και καθαίρεση στεγάστρου

Σημαντικές επενδύσεις λιμενικών έργων σε περιοχές της χώρας που έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας και ζητήματα αποκατάστασης ζημιών, ύψους περίπου 12.500.000€, εγκρίθηκαν με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στ. Γιαννακίδη προς χρηματοδότηση για το έτος 2019 για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόροι που εγκρίθηκαν για το 2018 για 94 νέα και 59 συνεχιζόμενα έργα επισκευής και συντήρησης στα λιμάνια είναι σχεδόν τριπλάσιοι από τους πόρους που δαπανούνταν τα προηγούμενα χρόνια σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα όσον αφορά το λιμάνι της Χίου, τα δύο έργα τα οποία εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση (βλέπε Απόφαση αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) έχουν συνολικό προϋπολογισμό 229.000€ και είναι τα ακόλουθα:

  1. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο ανατολικό τμήμα του κεντρικού λιμένα Χίου (προϋπολογισμός: 114.000,00).
  2. Καθαίρεση στεγάστρου, αποκατάσταση πεζοδρομίου και ανακατασκευή ράμπας πλοίων στο λιμάνι της Χίου (προϋπολογισμός: 115.000,00).

Δείτε επίσης