9.9.2021 16:07

Στη σκιά της πανδημίας: η εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση και η μετάβαση στη νέα εποχή

Η επέλαση του νέου κορωνοϊού Covid-19 και οι επιπτώσεις της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό για τους πολίτες αλλά και την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί σε διεθνές επίπεδο κληθήκαμε να σηκώσουμε σε μικρό χρόνο την ευθύνη της μετάβασης σε ένα νέο απομακρυσμένο περιβάλλον διεξαγωγής της μάθησης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παρά τις φωνές που ακούγονται σχετικά με χαμένες διδακτικές ώρες στους μαθητές που ετοιμάζονται για εξετάσεις, γνωστικά κενά στους μικρότερους, αλλά και αναγκαστική απουσία των γονέων από την εργασία τους για τη φροντίδα των παιδιών, που αποτελούν και ενδεικτικά παραδείγματα μιας πρωτόγνωρης κρίσης, επιτρέψτε μου να υιοθετήσω μια πιο μετριοπαθή στάση. 

Οι, αμφισβητούμενοι από πολλούς σχετικά με την ικανότητα ή προθυμία τους να «ξεβολευτούν», δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τον τελευταίο χρόνο έδωσαν σε συντριπτική πλειοψηφία αποστομωτικές απαντήσεις με τις ενέργειες τους προς την κατεύθυνση της ομαλής μετάβασης σε ένα σύγχρονο/ασύγχρονο εξ αποστάσεως περιβάλλον διδασκαλίας με την δημιουργική αξιοποίηση πληθώρας τεχνολογικών εργαλείων -στον βαθμό τον οποίον αυτά τους ήταν διαθέσιμα- προκειμένου οι μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα την μαθησιακή τους πορεία (Jandrić et al. 2020).

Αναμενόμενη ή μη, ο έκτακτος χαρακτήρας της κατάστασης αυτής παρουσιάζει φθίνοντα σημάδια σε συνάρτηση βεβαίως και με την -θα τολμήσω να πω- ελαφρά βελτίωση των δεδομένων της πανδημίας. Στην θέση της όμως, θα έλεγα, δείχνει να παραμένει μια τάση συνειδητής πλέον προτίμησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή τουλάχιστον την συνύπαρξή της με την δια ζώσης διδασκαλία με έναν πιθανώς ημιμόνιμο χαρακτήρα. Και γιατί όχι εξάλλου;

Ας μην γελιόμαστε. Η πανδημία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της  εκπαίδευσης, καθώς και στην περαιτέρω καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών, πράγμα το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατον για τα ελληνικά δεδομένα. Το ζήτημα που ανακύπτει πλέον δεν είναι λοιπόν το εάν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήρθε για να μείνει, αυτό είναι δεδομένο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Το θέμα που τίθεται είναι  πως μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη του άλματος που μόλις συντελέστηκε αλλά και με ποιους τρόπους μπορούμε να εμπλουτίσουμε το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας με περισσότερα ψηφιακά εφόδια για τη νέα εποχή στην εκπαίδευση; 

Προϋποθέσεις για επιτυχημένη εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να συνοδεύεται από πολύ καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες. Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας δεν είναι εύκολο ζήτημα, αφού ορισμένες από αυτές είναι περισσότερο σταθερές από άλλες. Γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι τουλάχιστον καταρτισμένοι στα βασικά, να συμβουλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις και συναδέλφους που γνωρίζουν από τεχνολογία. Φυσικά, όσο περισσότερο καταρτισμένος τεχνολογικά είναι ένας καθηγητής τόσο μεγαλύτερη βεντάλια επιλογών διαθέτει για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι επομένως πολύ σημαντικό από την αρχή  οι μαθητές να μυηθούν σωστά σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, την ίδια ώρα που μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς πολύ συχνά είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Γι’ αυτό είναι μεγάλης σημασίας να βρίσκουμε χρόνο για να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μοιραζόμαστε εμπειρίες ως εκπαιδευτικοί ενθαρρύνοντας ένα κλίμα μάθησης, επικοινωνίας και υποστήριξης (Taylor 2018).

Παράλληλα, ο ρόλος του καθηγητή είναι να επιστρατεύει διαδραστικές τεχνικές και εργαλεία (projects, open discussions, παρουσιάσεις) προκειμένου να καταστήσει τον μαθητή όχι απλά έναν παθητικό δέκτη πληροφοριών, αλλά να βελτιώσει την χρονική διάρκεια που μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένος (attention span) και να διατηρήσει τα επίπεδα ενδιαφέροντος του σε ικανοποιητικό βαθμό (Sun 2020). 

Οφέλη εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη (Prensky 2006; Tzifopoulos 2020). Μερικά από αυτά είναι:

 • Καλύπτει όλους τους τρόπους μάθησης. Ανεξαρτήτως τον τύπο μαθητή, το επίπεδό του, τις ανάγκες του, το ωράριο και την τοποθεσία του. 

 • Προσφέρει έναν πιο εξατομικευμένο και ευέλικτο τρόπο διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στα μέτρα του μαθητή.

 • Έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο καθηγητής ενσωματώνει μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών εργαλείων στο μάθημα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. 

 • Ο μαθητής αποκτά νέες ικανότητες όπως συνεργατικότητα, επικοινωνία, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων αλλά και μια γενικότερη εξάσκηση των μεταγνωστικών (metacognitive) και κυρίως των μεταγλωσσικών (metalinguistic) δεξιοτήτων του.

Ο ρόλος του γονέα 

Η γονεϊκή εμπλοκή ειδικά σε περιπτώσεις μικρών μαθητών είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η επιλογή καθηγητή δεν θα πρέπει να θεωρείται εύκολη υπόθεση και θα πρέπει να γίνεται ιδανικά περισσότερο με κριτήρια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τα ακαδημαϊκά προσόντα του τελευταίου, τα οποία θα πρέπει πάντα να ζητούνται και να επιδεικνύονται πριν από την έναρξη μιας συνεργασίας. Πέρα από την απαιτούμενη σωστή ενημέρωση και κριτική ικανότητα που πρέπει να διαθέτει, ο γονέας θα πρέπει να διατηρεί άριστη και σταθερή επικοινωνία με τον καθηγητή με σκοπό την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού του έργου. 

H επόμενη μέρα

Η έμφαση από εδώ και πέρα θα πρέπει να δοθεί στο να μη περιοριζόμαστε απλά στην απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αντιθέτως, οι διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να μετουσιωθούν σε πράξεις προς την κατεύθυνση της άρσης των κακώς κειμένων του συγκεκριμένου τύπου εκπαίδευσης από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και την προστασία  των παιδαγωγικών αξιών που αυτή μπορεί να προσφέρει από κίνητρα κερδοσκοπικού και καιροσκοπικού χαρακτήρα. 

Στο Academia Language Courses προσφέρουμε τα εξής Online και δια ζώσης μαθήματα Αγγλικών:

 • Τμήματα επιπέδων Junior έως Proficiency.

 • Εξειδικευμένα Αγγλικά για όλα τα επαγγέλματα.

 • Ακαδημαϊκά Αγγλικά - Υποστήριξη φοιτητών

 • Αγγλικά για εισδοχή σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού 

 • Business English 

 • Αγγλική ορολογία 

 • Ειδικό Mάθημα Πανελληνίων 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Βερίτη 73, Χίος, 82132

Τηλ: 6940024313

Email: panos@academialanguagecourses.com


Αναφορές

Jandrić, P. et al. (2020). “Philosophy of Education in a New Key: Who Remembers Greta Thunberg? Education and Environment after the Coronavirus.” Educational Philosophy and Theory, 2020, pp. 1–21., doi:10.1080/00131857.2020.1811678.

Prensky, M. (2006). Don't bother me, mom, I'm learning!: how computer and video games are 

preparing your kids for 21st century success and how you can help!. St. Paul: Paragon House. 

Sun, L., Tang, Y. & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. Nat. Mater. 19, 687. https://doi.org/10.1038/s41563-020-0678-8

Taylor, Z. W. (2018). Web accessibility: Not just for tech experts anymore. Disability Compliance for Higher Education, 23(9), 1-16.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ