21.2.2023 5:54

Η τοποθέτηση του Γιάννη Σπιλάνη για τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη

Απολογισμός Περιφερειακής Αρχής: Ο τρόπος λειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής παραπέμπει σε πρακτικές που οδήγησαν την Περιφέρεια στην αναπτυξιακή καθυστέρηση που βιώνουμε οι πολίτες των νησιών

Η κριτική στα πεπραγμένα της διοίκησης ενός οργανισμού όπως η ΠΒΑ δεν είναι αν «έκανε πράγματα». Προφανώς και κανείς δεν μηδενίζει το έργο των υπηρεσιών που σε πολλές από τις περιπτώσεις αποτελούν υποχρεωτικές διοικητικές πράξεις όπως αποτυπώνονται στις δεκάδες σελίδες των απολογισμών τους, ούτε των Αντιπεριφερειαρχών & Επάρχων ειδικά αυτών που παρουσίασαν σχέδιο που εμφανίζει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, όπως είναι η περίπτωση του Πολιτισμού & του Αθλητισμού. Οφείλουμε όμως να αναρωτηθούμε κατά πόσο η πολιτική ηγεσία ήταν σε θέση να δώσει τις κατευθύνσεις εκείνες ώστε οι δράσεις που τελικά υλοποιήθηκαν από το σύνολο της περιφερειακής μηχανής (περιφέρεια και άλλες δομές) βασίζονται σε ένα σχέδιο με όραμα και προτεραιότητες που να αντιμετωπίζουν διαπιστωμένα συλλογικά προβλήματα της κοινωνίας όπως είναι:

 • Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως διαπιστώνεται από το χαμηλό κκ ΑΕΠ
 • Η δημογραφική αποψίλωση και η γήρανση του πληθυσμού όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της νέας απογραφής αλλά και την υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες
 • Το σταθερά υψηλό ποσοστό ανθρώπων σε επίπεδο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό.

Για να αντιστραφεί η πορεία αυτή θα πρέπει να υπάρξει συγκροτημένο σχέδιο δράσης που να εστιάζει στους κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη πορεία του τόπου ώστε θα γίνει πιο ελκυστικός για τους ανθρώπους που μένουν ή να προσελκύσει και άλλους αλλά και για να εγκατασταθούν ή να παραμείνουν επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες για να δώσουν το βασικότερο όλων: θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Επομένως οι δράσεις κρίνονται αν καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Δημιουργούν ένα πλαίσιο και τις χρηματοδοτήσεις για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, κάτω από τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που βάζει η νησιωτικότητα
 • Δίνουν τα αναγκαία εφόδια στο ανθρώπινο δυναμικό (εργοδότες, εργαζόμενους, άνεργους, νέους) ώστε η αγροτική εκμετάλλευση, το τυροκομείο, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, η μεταφορική εταιρεία, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, η επιχείρηση καλλιτεχνικής δημιουργίας κλπ να μπορούν να είναι παραγωγικές και βιώσιμες
 • Συμβάλουν ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να περιοριστεί ο αριθμός των κοινωνικά αποκλεισμένων
 • Δημιουργούν τις υποδομές και τις κοινές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σε επιχειρήσεις και ανθρώπους να λειτουργούν αποτελεσματικά και να ζουν καλά. Αυτό αφορά:
  • τα δίκτυα προβολής και προώθησης προϊόντων και τουρισμού,
  • τις δράσεις για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από διατήρηση και προβολή του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της τοπικής παραγωγής,
  • τις δράσεις για επάρκεια σε καλής ποιότητας νερό, στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων,
  • τις δράσεις πρόληψης σε ότι αφορά τις φυσικές καταστροφές,
  • τις δράσεις που θα κάνουν τα νησιά πιο ανθεκτικά στη κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα θα δίνουν πρόσβαση σε επαρκή και προσιτής τιμής ενέργεια
  • τις δράσεις για ευκολότερη προσπελασιμότητα με τη δημιουργία επαρκούς και ασφαλούς οδικού δικτύου.

Επομένως το ερώτημα είναι: ποιο ήταν το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής (ΠΑ) και πως υλοποιήθηκε που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια;

Αυτό είναι το πλαίσιο με βάση το οποίο ασκούμε τη κριτική μας ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ χωρίς να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση αλλά με αποκλειστικό γνώμονα να συμβάλλουμε ώστε οι όποιες δράσεις γίνονται να πιάνουν τόπο (πχ. πρόγραμμα επιδότησης μουσικών). Και όταν λέμε να «πιάνουν τόπο» δεν εννοούμε αν συμβάλλουν στη συλλογή ψήφων για την επανεκλογή της ΠΑ, αλλά αν λύνουν τα προβλήματα που αναφέραμε προηγούμενα. Γιατί σχέδιο ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, όπως πολλές φορές έχουμε υποστηρίξει.

Γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας και των Υπηρεσιών είναι τόσο διεκπεραιωτικές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όσο και σχεδιαστικές-αναπτυξιακές, ενώ σημαντικές αρμοδιότητες που επηρεάζουν καθοριστικά τα νησιά είναι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους:

 •  Για το πρώτο σκέλος έχουμε μια καλή εικόνα από τις εκθέσεις των υπηρεσιών, αν και θα έπρεπε να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες πχ. για την ίδρυση επιχειρήσεων, την έκδοση αδειών κυκλοφορίας.
 • Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος, το αποτέλεσμα είναι πολύ περιορισμένο γιατί, όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, η περιφερειακή αρχή δεν είχε και συνεχίζει να μην έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Αλλωστε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είχε δηλώσει τη μέρα της ορκωμοσίας μας, ότι τα θέματα της ανάπτυξης δεν τον απασχολούν και ότι το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το προσφυγικό.
 • Σε ότι αφορά στο τρίτο σκέλος λειτουργείτε όχι ως αυτοδιοίκηση που διεκδικεί από τη κεντρική κυβέρνηση, αλλά ως υποτακτικοί της και δεν υψώνετε τη φωνή για να διεκδικήσετε ότι τα νησιά μας δικαιούνται: περισσότερο προσωπικό, αυξημένες χρηματοδοτήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, σχέδια ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν θιγεί από φυσικές καταστροφές, στήριξη των δομών υγείας, στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και γρήγορη καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα.

Στη πρόσφατη κοπή της πίτας ο κ.Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε ότι θεωρούσε σημαντικό για τη δική του περιφερειακή αρχή και έκανε μια αξιολόγηση:

 • αναφέρθηκε στο εκλογικό σύστημα με το οποίο έγιναν οι εκλογές του 2019. Προφανώς δεν είχε διαβάσει τον εκλογικό νόμο και εκ των υστέρων κατάλαβε ότι ήταν απλή αναλογική και απαιτούσε συνεργασίες σε προγραμματική βάση. Ευτυχώς για εκείνον η ΝΔ με την ορατή χείρα Θεοδωρικάκου ακύρωσε παράνομα τον νόμο, επαναφέροντας στην ουσία το προηγούμενο σύστημα της αρχής του ενός ανδρός ή της μιας γυναίκας. Αξιοποίησε μάλιστα το πλαίσιο αυτό και διοίκησε με αυταρχισμό και αδιαφάνεια.
 • αναφέρθηκε στο προσφυγικό, που πράγματι ήταν και παραμένει ένα μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα, τόσο των κοινωνιών υποδοχής όσο και των προσφύγων. Και θα παραμείνει εφόσον αποδεχτούμε τη λειτουργία της Βάστριας, όπως και στα άλλα νησιά, μαζί με τα push backs τα νησιά θα μετονομασθούν από προσφυγονήσια σε Guandanamo, στις μεγαλύτερες φυλακές της Ευρώπης. Αν η Περιφερειακή Αρχή πιστεύει ότι με αυτό το brand μπορεί να φέρει τουρισμό, ας το αφήσει να συμβεί.
 • αναφέρθηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος στην αυξημένη κατά 45% χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που πήρε η ΠΒΑ από τη παρούσα Κυβέρνηση, χρηματοδότηση που είναι μειωμένη κατά 45% με βάση όσα είχε υποσχεθεί η προηγούμενη Κυβέρνηση. Είπατε ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλα επιτέλους αποφασίστε αν τα χρήματα είναι πολλά ή λίγα και όχι να λέτε μια το ένα και μια το άλλο, όπως βολεύει. Προφανώς ξεχάσατε ότι ακυρώσατε τις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων λόγω έλλειψης χρημάτων σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, ενώ και τα χρήματα που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για το COVID είχαν περικοπεί λόγω έλλειψης πόρων. Όπως όλοι θυμόμαστε, η αντίδραση των μελετητών για την ακύρωση των διαγωνισμών αυτών ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.
 • αναφέρθηκε στη συγκυρία ότι η παρούσα περιφερειακή αρχή σχεδίασε το νέο ΕΣΠΑ και το νέο 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης με εθνικούς πόρους. Το ότι εμείς δεν τον είδαμε σε καμία διαβούλευση και ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν κατέθεσε ούτε μία σκέψη για το πως η ΠΒΑ θα βγει από το γενικά αποδεκτό αναπτυξιακό τέλμα, προφανώς είναι άνευ σημασίας. Αν λέμε ψέματα όπως ισχυρίζεστε, δημοσιοποιείστε τα κείμενα σας.

Η αξιολόγηση των πεπραγμένων από τη Συμπαράταξη Πολιτών έγινε τόσο κατά θεματική ενότητα, Γενική Διεύθυνση όσο και κατά νησί. Η παρουσίαση όμως είναι υποχρεωτικά επιλεκτική με βάση τα μεγάλα προβλήματα γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα μακροσκελής.

Ρωτάμε:

Α. Τι κάνατε για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής;

 • Τα θέματα καθετοποίησης της παραγωγής και διασύνδεσης με άλλους κλάδους όπως πχ. τουρισμός με προϊόντα ποιότητας ως ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟ στο πρόβλημα των χαμηλών τιμών παραγωγού. Τα παραδείγματα είναι εδώ (Συνεταιρισμός Στύψης και Μεσοτόπου, Ενωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – Mediterra, σε ένα βαθμό η ΕΟΣΣ, ΚΟΙΝΣΕΠ Ανεμωτιας και αρκετοί ιδιώτες). Η Περιφέρεια είναι μόνο για τις εκθέσεις για τις οποίες δεν είχαμε σε καμία περίπτωση την αξιολόγηση της συμμετοχής μας, ενώ δεν συνδιαμορφώθηκε το πρόγραμμα των εκθέσεων με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές διαμαρτύρονται εκθέτες για τη καθυστερημένη ενημέρωση τους ή και την «εκβιαστική» συμμετοχή τους με προϊόντα τους για να γεμίσει το περίπτερο σας, χωρίς η συγκεκριμένη έκθεση να τους ενδιαφέρει.
 • Χρόνια ζητάμε την επαναλειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και ω του θαύματος τη προεκλογική χρονιά εμφανίζεται στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα αίτημα για χρηματοδότηση 200.000€ χωρίς να υπάρχει ούτε μια γραμμή τεκμηρίωσης.
 • Είχε ψηφιστεί το 2020 η κατασκευή ιστοσελίδας για προώθηση των τοπικών προϊόντων αλλά δεν μάθαμε τι έχει γίνει από τότε, ενώ δεν αξιοποιήθηκε η συμμετοχή της ΠΒΑ στο πρόγραμμα ΝΑΥΣ που είχε σχετικό αντικείμενο και είχε έτοιμη τη πλατφόρμα
 • Το θέμα της επάρκειας νερού άρδευσης: δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση ανά νησί και στα νησιά με μεγάλο πρόβλημα όπως η Λήμνος και η Χίος, ενώ οι όποιες παρεμβάσεις είναι «μπαλώματα» που γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
 • Το θέμα της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την ένταξη των εκμεταλλεύσεων και των νέων αγροτών στις χρηματοδοτήσεις. Τα κριτήρια είναι όχι απλά «πελατειακά» αλλά επηρεασμένα από συγκεκριμένα τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Το θέμα της δακοκτονίας όπου οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου και ελαιοπαραγωγών, ενώ μη αλλάζοντας σε τίποτα τον τρόπο υλοποίησης της δεν μπορούμε να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως ενώ όλοι παραδεχόμαστε ότι τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και οι κοινωνικές αλλαγές απαιτούν νέα εργαλεία, η ΠΑ γιατί δεν κάνει τίποτα; Από ποιόν περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα.
 • Το ίδιο μπαλάκι και ο διαγωνισμός για τη διαχείριση βοσκοτόπων που τον ακούμε εδώ και 3 χρόνια και τώρα μαθαίνουμε ότι θα…..γίνουν. Το ίδιο και ο αναδασμός της Ατσικής.
 • Το Γραφείο ΕΛΓΑ της Περιφέρειας. Θα περιμέναμε να ακούσουμε πολλά γύρω από τη δραστηριότητα του Γραφείου αυτού που με τόσες τυμπανοκρουσίες ιδρύθηκε. Αν αυτού σιωπή αποτυχίας όπως το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Πολλές οι εισηγήσεις για αποζημιώσεις όπως αυτή για τη καρποπτωση του 2020, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα για τους παραγωγούς παρά τις παρεμβάσεις του κ.Αθανασίου.

 

Β. Τι κάνατε για να αλλάξει η τουριστική εικόνα των νησιών;

Πρόσφατα είχαμε τη συζήτηση αποκλειστικά για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και επομένως δεν χρειάζεται να επανέλθουμε παρά μόνο για κάποια σχόλια επί του οικονομικού απολογισμού του 2022 όπως:

 • Η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Χίου όπου μόνο με τις ονοματισμένες δαπάνες έφτασε στις 55.000€, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα 15.000€ για φιλοξενία δημοσιογράφων,
 • 20.000€ για τη προβολή της γαστρονομίας στο Λονδίνο και
 • 80.000€ για την «ενδοδιαφήμιση» (μεταξύ των νησιών).
 • οι υπηρεσίες συμβούλου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με 30.000€, των οποίων το αποτέλεσμα δεν θα μάθουμε ποτέ όπως και σε ότι αφορά τους 4 που είχαν προσληφθεί το προηγούμενο διάστημα και στοίχησαν πάνω από 100.000€
 • Με την ίδια αγωνία θα περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα των συμβουλών για την ανάπτυξη της κρουαζίερας στη Λέσβο (35.000€) που όπως φαίνεται ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα της «Επιτροπή τουρισμού Λέσβου» που έφτιαξε μέσα σε δέκα λεπτά ο Περιφερειάρχης όταν παράγοντες του τουρισμού κινήθηκαν με «άγριες διαθέσεις» βλέποντας το πώς σκορπίζει η Περιφέρεια τα δημόσια χρήματα. Προφανώς η Επιτροπή αυτή ξεχάστηκε όπως και πολλές άλλες υποσχέσεις του κ.Περιφερειάρχη

Ενδεικτικά οι δαπάνες ανά ΠΕ ήταν: ΠΕ Σάμου 46.705, ΠΕ Χίου 195.241, ΠΕ Λέσβου  212.460. Εστω και αν είναι σαφές ότι οι χρηματοδοτήσεις που υλοποιεί κάθε ΠΕ δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα, τα ποσά δείχνουν το πώς η Περιφερειακή Αρχή βλέπει τα πράγματα: αντιστοίχιση με βάση τις ψήφους που έχει πάρει από κάθε ΠΕ.

 

Γ. Τι κάνατε για να γίνουν επενδύσεις στα νησιά είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τον κοινωνικό, τις ΚΟΙΝΣΕΠ;

Καθαρά υπηρεσιακό έργο χωρίς τη δική σας εμπλοκή. Το ελάχιστο που θα είχατε να κάνετε είναι να την στελεχώσετε. Βασικές επισημάνσεις:

 • Η χαμηλή παρουσία των επενδύσεων στο πρωτογενή τομέα (16,7%) και σε λοιπές υπηρεσίες (πχ. logistics) 6,4%- σε σχέση με τον τουρισμό (73,8%) δεν φαίνεται να ανησυχεί κανέναν
 • Τα προβλήματα των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ και η ανεπάρκεια των πόρων που δεν φροντίσατε να αυξηθούν
 • Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία μηχανισμού έγκρισης επενδύσεων περιφερειακά με προσθήκη πόρων από άλλες πηγές εκτός ΕΣΠΑ
 • Καμία συμμετοχή της ΠΒΑ στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και στο πρόγραμμα GRECO ISLANDS ώστε η ΠΒΑ να μην μείνει έξω από τη νέα ενεργειακή εποχή που σχεδιάζεται απ’ ότι φαίνεται χωρίς εμάς για μάς
 • Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας είναι εντελώς άγνωστη στη ΠΑ όπως και η ανάγκη για σταθερό μηχανισμό υποστήριξης της
 • Στα θετικά αν και καθυστερημένη η λειτουργία του Γραφείου Καινοτομίας που πρέπει να λειτουργήσει ως γραφείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας γενικά, μια και για να επιβιώσει μια οποιαδήποτε επιχείρηση σήμερα, ειδικά στο ΒΑ πρέπει να καινοτομεί

 

Δ. Τι κάνατε για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ενώ στα χέρια σας έχετε δύο αναπτυξιακές εταιρείες με αυτό τον προσανατολισμό, την ΕΛΟΡΙΣ και το ΚΑΑΕΚΤ;

 • δεν έγινε από την ΠΑ η εξειδίκευση των δράσεων του ΕΚΤ σε θέματα κατάρτισης  
 • δεν ασκήσατε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Περιφέρεια στο καθορισμό των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (αφού η υπηρεσία συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και των ΙΕΚ,
 • δεν υποστηρίξατε την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε στρατηγικούς για την οικονομία των νησιών τομείς – όπως ζητούν αγρότες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες- από την ΕΛΟΡΙΣ και το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

 

Ε. Τι κάνατε για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό;

Ποιο είναι το έργο του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ενταξης στη σύνταξη των προτάσεων είτε του νέου ΕΣΠΑ, είτε του προγράμματος ΠΠΑ, είτε ακόμη του στρατηγικού σχεδίου;

Ποιο το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου σε τι ακριβώς συμβάλει όταν τα είδη που μοιράζει είναι τουλάχιστον ανεπαρκή, αν όχι προσβλητικά;  Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του Περιφερειακού Παντοπωλείου ως μηχανισμού αντιμετώπισης της φτώχειας αφού ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα κριτήρια επιλογής, ενώ τον θεωρούμε ένα εντελώς αποτελεσματικό εκλογικό μηχανισμό. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι δραστηριοποιούνται πολλές ΜΚΟ, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες που προσπαθούν να καλύψουν τα δικά σας κενά

Η τρομακτική καθυστέρηση υλοποίησης του διαγωνισμού του ΤΕΒΑ για τα νησιά όπου η Περιφέρεια είχε αναλάβει την υλοποίηση του σε Λήμνο, Αη Στράτη, Ικαρία, Σάμο και Φούρνους δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας σας. Τρία χρόνια μετά, όσοι επιβίωσαν από την υποχρεωτική ανέχεια την οποία τους επιβάλατε, ίσως λάβουν κάποιο βοήθημα.

 

ΣΤ. Τι κάνατε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

 • Είναι οι μόνοι τομείς για τους οποίους υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο δράσης αν και μικρή σχέση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου έχουν τα προγράμματα που χρηματοδοτήσατε αφού, όπως αναφέρατε και στον απολογισμό σας, από τα 230 έργα που χρηματοδοτήσατε μόλις τα 29 ήταν τμήμα του προγράμματος που έγινε με βάση διαγωνισμό.
 • πλήρης η αποτυχία στη λειτουργία του Επικούρειου και του Κέντρου Καλουτάς, καθυστέρηση στη λειτουργία του σπιτιού του Θεοδωράκη,
 • ελάχιστες οι εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βασίζεται στις χρηματοδοτήσεις συλλόγων με τη λογική «όποιος έκανε αίτημα» αλλά όχι με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών.
 • Αντίστοιχη λογική επικράτησε και στον Αθλητισμό όπου χρηματοδοτήθηκαν «συνήθεις εκδηλώσεις», ενώ δεν έγινε καμία προσπάθεια ανάδειξης της θαλάσσιας φυσιογνωμίας της Περιφέρειας

 

Ζ. Τι κάνατε για το περιβάλλον;

 • Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται αφού εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα και είμαστε υπόλογοι προς τους συμπολίτες μας για τη ποιότητα του περιβάλλοντος. Το Υπ.Περιβάλλοντος νομοθέτησε για το Β.Αιγαίο 2 ΦΟΣΔΑ χωρίς εμείς να ασχοληθούμε καν. Ξέρουμε τι λειτουργεί και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό;
 • Ψηφίσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων. Εχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα νερά σε κάθε νησί και για τα έργα που υλοποιούνται είτε ερήμην μας (Φράγμα Τσικνιά), είτε από εμάς;
 • Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνουμε για την υλοποίηση του ή θεωρούμε ότι στον δικό μας εκλογικό ορίζοντα δεν θα συμβεί κάτι φοβερό και επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι; Όμως η κλιματική αλλαγή δείχνει ήδη τα δόντια της τόσο με την ανομβρία όσο και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές και πλημμύρες); Τι κάνουμε; Ενώ οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγοί καταμετρούν ζημιές, εμείς περιοριζόμαστε σε δηλώσεις συμπαράστασης; Εκεί εξαντλείται το έργο μας;
 • Πως παρακολουθούμε το τι γίνεται με τις Προστατευόμενες Περιοχές; Μας αρκεί ότι δώσαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο ΦΙ χωρίς όμως να δώσουμε καν τη χρηματοδότηση;

 

Η. Τι κάνατε τέλος για τις υποδομές;

Αποτελεί, μαζί με τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, τον προνομιακό χώρο διαχρονικά όλων των παρατάξεων, με ιδιαίτερη αδυναμία στο οδικό δίκτυο που απορροφά το 60% του προϋπολογισμού. Διαβάζοντας τον απολογισμό έχει κανείς την εντύπωση ότι «όλα πάνε καλά». Όμως βλέποντας το σύνολο του τεχνικού προγράμματος που μας στάλθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του ΠΣ καταγράφεται:

 • ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και των δαπανών που έχουν γίνει, γεγονός που δείχνει ότι εντάσσονται έργα χωρίς την ανάλογη προετοιμασία και χωρίς τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Με 914 ενταγμένα έργα με συνολικό προϋπολογισμό 665 εκ € και απορρόφηση 210 εκ €. Το κενό των 450 εκ € πόσες δεκαετίες χρειάζεται για να καλυφθεί;
 • από την ανάλυση των έργων του ΠΕΠ, όπου προφανώς υπάρχει υψηλότερη απορροφητικότητα λόγω των σφιχτών διαδικασιών (148 εκ σε σύνολο 408 εκ €) φαίνεται μεγάλη υστέρηση των έργων της ίδιας Περιφέρειας που προτιμά να υλοποιεί τα εργάκια με πελατειακό άρωμα από εθνικούς πόρους, παρά να ρίχνει το βάρος στα μεγάλα έργα του ΠΕΠ
 • ειδικά σε ότι αφορά τα έργα από τους ΚΑΠ, φαίνεται η ξεκάθαρη μικροπολιτική χρήση τους με απορροφήσεις μεταξύ 6 και 16% ανά ΠΕ και αθροές εντάξεις εργων τη τευταία διετία.
 • Τέλος σε αντίθεση με όσα λένε για την αποτελεσματικότητα σας στην ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές τα δεδομένα του Τεχνικού Προγράμματος είναι αμείλικτα:  
  • Λέσβου (σεισμός Βρίσας + Πλημμύρα Δ.Λέσβου 2018)   προϋπολογισμός 17.383.905 – απορρόφηση 10.514.357
  • Ικαρίας (πλημμύρα 2019) 1.300.000 – 191.713
  • Σάμος (σεισμός 2020) 12.714.012 – 3.941.370

Αν τα νούμερα αυτά δεν είναι σωστά, δεν είναι ευθύνη δική μας, γιατί προέρχονται από την υπηρεσία.

Η μαγική εικόνα που μας παρουσίασαν διαψεύδεται από τα στοιχεία των ίδιων υπηρεσιών αν διαβαστούν προσεκτικά. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι λειτουργείτε όπως και οι προηγούμενοι χωρίς σχέδιο και με μικροπολιτικά κίνητρα που μπορεί να εξασφαλίζουν ψήφους στις εκλογές, αλλά όχι ένα καλύτερο μέλλον στους συμπολίτες μας. 

 

 

Ανάλυση ανά ΓΔ και τομέα παρέμβασης:

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΠ

Η συγκεκριμένη διεύθυνση είναι η καρδιά του αναπτυξιακού σχεδιασμού που είναι η βασική αρμοδιότητα της Περιφέρειας – άρθρο 186 Α

1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.

2. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα ανάπτυξης.

3. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

4. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.

5. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων,

 

ι) Σχεδιασμός και Παρακολούθηση υλοποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Τεχνικό Πρόγραμμα

Σύνολο 916 έργα – προϋπολογισμός 655 εκ €  - πληρωμές: 210 εκ €

 

Αναλυτικά

Α) Διαπεριφερειακά  128 εργα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

116.068.751,61

57.134.360,44

Β) ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ  61 έργα

ΣΥΝΟΛΟ

28.898.967,99

8.753.046,19

Γ)  ΙΚΑΡΙΑ  32 Εργα

ΣΥΝΟΛΟ 

28.163.981,14

3.612.252,35

ΦΟΥΡΝΟΙ: 9 έργα νέα 4

ΣΥΝΟΛΟ

11.616.540,76

5.726.277,90

 

ΛΕΣΒΟΣ: 332 έργα  ΣΥΝΟΛΟ

235.088.348,66

57.315.650,49

 

           

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ   2 έργα

ΣΥΝΟΛΟ

1.939.575,02

1.130.656,14

 

ΣΥΝΟΛΟ

120.614.411,29

41.884.373,93

ΧΙΟΣ 177 έργα

 

ΨΑΡΑ 3 έργα

2020-22

176.112,00

0,00

     

ΣΑΜΟΣ  167 έργα

ΣΥΝΟΛΟ

112.713.294,38

25.736.926,36

 

Κάποια συμπληρωματικά στοιχεία

ΚΑΠ Λέσβου – Λήμνου (180 έργα) προϋπ. 20.093.012 – πληρωμές 3.325.460  (16,5%)

ΚΑΠ Σάμου-Ικαρία-Φούρνοι (78 έργα):προυπ.: 9.747.203 - πληρωμές: 885.384  (9,1%)

ΚΑΠ Χιου             (61 έργα)                     προϋπ. 9.543.251 –    πληρωμές 610.376 (6,4%)

 

Αποκατάσταση ΦΚ

Λέσβου (σεισμός Βρίσας + Πλημμύρα Δ.Λέσβου 2018)   17.383.905 – 10.514.357

Ικαρίας (πλημμύρα 2019)                                                         1.300.000 – 191.713

Σάμος (σεισμός 2020)                                                                12.714.012 – 3.941.370

 

Μερικά ενδεικτικά έργα που δεν προχώρησαν, ενώ προχώρησαν οι υποσχέσεις για νέους οδικούς άξονες με προμελέτες στο χαρτί (Σίγρι - Ερεσός, Σκάλα Συκαμιάς – Εφταλού, Παράκαμψη Βροντάδου)

Παράκαμψη Α Αγ. Ισιδώρου - Πιστωση Περιφέρειας Αττικής 2.900.000

Αγιάσος – Μεγαλοχώρι

Ακράσι – Σταυρός

Καλλονή – Πέτρα

Παράκαμψη Ευδήλου

Παράκαμψη Μυτιλήνης (νότια)

 

Ποιο το συμπέρασμα: Στη προσπάθεια σας να δείξετε έργο διαλύσατε τις υπηρεσίες εντάσσοντας μικροεργάκια προεκλογικής σημασίας. Αποτέλεσμα ούτε τα μεγάλα και κρίσιμα έργα να προχωρούν, ούτε τα μικρά να γίνονται

 

ιι) Επενδυτικά Κίνητρα σε επιχειρήσεις – υλοποίηση δράσεων ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακοί Νόμοι - Καθαρά υπηρεσιακό έργο χωρίς τη δική σας εμπλοκή

Η χαμηλή παρουσία των επενδύσεων στο πρωτογενή τομέα (16,7%) και σε λοιπές υπηρεσίες (πχ. logistics) 6,4%- σε σχέση με τον τουρισμό (73,8%)

 • Τα προβλήματα των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ και η ανεπάρκεια των πόρων που δεν φροντίσατε να αυξηθούν
 • Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία μηχανισμού έγκρισης επενδύσεων περιφερειακά με προσθήκη πόρων από άλλες πηγές εκτός ΕΣΠΑ

 

Στα θετικά αν και καθυστερημένη η λειτουργία του Γραφείου Καινοτομίας που πρέπει να λειτουργήσει ως γραφείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας γενικά, μια και για να επιβιώσει μια επιχείρηση σήμερα, ειδικά στο ΒΑ πρέπει να καινοτομεί

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: αυτή η νευραλγική διεύθυνση λειτουργεί υποστελεχωμένη και χωρίς πολιτική καθοδήγηση

Το Στρατηγικό & επιχειρησιακό Σχέδιο που θα έπρεπε να είναι μπούσουλας σε σας και στις υπηρεσίες σας έρχεται καθυστερημένα και θα ολοκληρωθεί μόνο η α’ φάση μέχρι της εκλογές. Απλά μια μελέτη σε συνεργάτες και όχι ουσιαστική βοήθεια στις υπηρεσίες

 

Β. Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες: Αρθρο 186 ΣΤ . Μερικές από τις αρμοδιότητες:

25. Η παροχή γνώμης του περιφερειακού συμβουλίου κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

26. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.

27. Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.

28. Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).

29. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης

και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής.

30. Η παροχή γνωμοδότησης, από το περιφερειακό συμβούλιο, σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται αφού εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα και είμαστε υπόλογοι προς τους συμπολίτες μας για τη ποιότητα του περιβάλλοντος. Στο Β.Αιγαίο του Υπ.Περιβάλλοντος νομοθέτησε 2 ΦΟΣΔΑ χωρίς εμείς να ασχοληθούμε καν. Ξέρουμε τι λειτουργεί και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό;

Ψηφίσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων . Εχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα νερά σε κάθε νησί και για τα έργα που υλοποιούνται είτε ερήμην μας (Φράγμα Τσικνιά), είτε από εμάς;

Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή. Ε και; Τι κάνουμε για την υλοποίηση του ή θεωρούμε ότι στον δικό μας εκλογικό ορίζοντα δεν θα συμβεί κάτι φοβερό και επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι; Όμως η κλιματική αλλαγή δείχνει ήδη τα δόντια της τόσο με την ανομβρία όσο και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι); Τι κάνουμε; Ενώ οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγοί καταμετρούν ζημιές, Εμεις τι κάνουμε; Δηλώσεις συμπαράστασης; Εκεί εξαντλείται το έργο μας;

Πως παρακολουθούμε το τι γίνεται με τις Προστατευόμενες Περιοχές; Μας αρκεί ότι δώσαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο ΦΙ χωρίς όμως να δώσουμε και τη χρηματοδότηση;

 

Ζητάμε:

 • Χαρτογράφηση της κατάστασης περιβάλλοντος με επισήμανση όλων των πιέσεων που δέχεται ώστε η υπηρεσία να έχει εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της και να προτείνει παρεμβάσεις
 • τη σύνδεση της Διαχείρισης Περιβάλλοντος με τη Πολιτική Προστασία με ξεκάθαρους ρόλους: η πρώτη να αναλάβει τη πρόληψη και η δεύτερη ο συντονισμό της δράσης όταν υπάρχει πρόβλημα.

 

 

ΓΔ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας

α. Υποτομέας Προγραμματισμού

1. Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.

2. Η παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων.

3. Η έγκριση, ο έλεγχος, η πληρωμή και η παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου.

4. Ο προγραμματισμός, η μελέτη και η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή

τους.

Αποκαρδιωτική η έκθεση πεπραγμένων της ΔΑΟΚ όπου φαίνεται ότι η διάσταση του Προγραμματισμού απουσιάζει εντελώς και κατά συνέπεια δεν είναι τυχαίο ότι τα χρόνια προβλήματα παραμένουν άλυτα. Επισημαίνουμε κάποια από αυτά:

 • Τα θέματα καθετοποίησης της παραγωγής και διασύνδεσης με άλλους κλάδους όπως πχ. τουρισμός με προϊόντα ποιότητας ως ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟ στο πρόβλημα των χαμηλών τιμών παραγωγού. Τα παραδείγματα είναι εδώ (Συνεταιρισμός Στύψης και Μεσοτόπου, Ενωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – Mediterra, σε ένα βαθμό η ΕΟΣΣ, ΚΟΙΝΣΕΠ Ανεμωτιας και κάποιοι ιδιώτες), αλλά η Περιφέρεια είναι μόνο στις εκθέσεις για τις οποίες δεν είχαμε σε καμία περίπτωση την αξιολόγηση της συμμετοχής μας – Χρόνια ζητάμε την επαναλειτουργία της Αγροδιατροφική Σύμπραξης και ω του θαύματος τη προεκλογική χρονιά εμφανίζεται στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα αίτημα για χρηματοδότηση 200.000€ χωρίς να υπάρχει ούτε μια γραμμή τεκμηρίωσης.
 • Το θέμα της επάρκειας νερού άρδευσης: δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση ανά νησί και στα νησιά με μεγάλο πρόβλημα όπως η Λήμνος οι όποιες παρεμβάσεις είναι «μπαλώματα» που γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
 • Το θέμα της εξειδίκευσης των κριτηρίων για τις Εντάξεις των εκμεταλλεύσεων και των νέων αγροτών στις χρηματοδοτήσεις. Τα κριτήρια είναι όχι απλά «πελατειακά» αλλά επηρεασμένα από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Το θέμα της δακοκτονίας όπου οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου και ελαιοπαραγωγών, ενώ μη αλλάζοντας σε τίποτα τον τρόπο υλοποίησης της δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως ενώ όλοι παραδεχόμαστε ότι τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και οι κοινωνικές αλλαγές απαιτούν νέα εργαλεία, εσείς γιατί δεν κάνατε τίποτα;
 • Το Γραφείο ΕΛΓΑ της Περιφέρειας. Θα περιμέναμε να ακούσουμε πολλά γύρω από τη δραστηριότητα του Γραφείου αυτού που με τόσες τυμπανοκρουσίες ιδρύθηκε. Αν αυτού σιωπή αποτυχίας όπως το είχαμε επισημάνει από την αρχή

 

 

ΓΔ Ανάπτυξης

 

 

Αδειοδότηση και έλεγχος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Μια κρίσιμη παρέμβαση της Δ/νσης για την οποία η μόνη εικόνα που έχουμε είναι ο αριθμός αδειών και ελέγχων. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διαφάνεια στην εγκατάσταση και τους περιβαλλοντικούς όρους αφού η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν γνωμοδοτεί καν, αλλά και ούτε ενημερώνεται. Τα προβλήματα δεν λείπουν όπως το πρόσφατο με τη ρίψη κατσίγαρου στον Ευεργέτουλα, ενώ δεν υπάρχει στον απολογισμό τι απέδωσαν οι ελέγχοι που αναφέρεται ότι έγιναν.

 Εξ ου και η αναγκαιότητα όλη η πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές πιέσεις να μπει σε έναν ενιαίο σύστημα ώστε και υπηρεσία να διευκολύνεται στην αδειοδότηση αλλά και το ΠΣ να έχει εικόνα της κατάστασης

 

 

Ενέργεια:

13. Η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Σε μια περίοδο ραγδαίων ανακατατάξεων στα θέματα της ενέργειας η ΠΒΑ είναι απλά απούσα. Ενώ το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και το πρόγραμμα GR eco islands βάζουν νέες προκλήσεις και απαιτούν λήψη αποφάσεων, εμείς απλά απουσιάζουμε από τη συζήτηση.

Ουτε το γεγονός ότι αποτελεί πλέον υποχρέωση να υπάρχει μια Ενεργειακή Κοινότητα ανά νησί και ότι η ενεργειακή ακρίβεια έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ήταν ικανά να βγάλουν τη Περιφερειακή Αρχή από τον λήθαργο της

 

Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά προγράμματα: Islands of Innovation και ΝΑΥΣ. Το ίδιο ερώτημα παραμένει; Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή μας αυτή στη παραγωγική δομή της ΠΒΑ; Καμία αφού δεν υπάρχει μηχανισμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων. Εχουμε επισημάνει ότι η ΕΛΟΡΙΣ θα μπορούσε να είναι ένας, αλλά η Περιφερειακή Αρχή για το μόνο που ασχολείται είναι για το αν υπάρχει το αρχικό κεφάλαιο!!!!

 

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου

Στο απολογισμό υπάρχουν απλά αριθμοί διοικητικών πράξεων αλλά τίποτα για τη πραγματική αποστολή της διεύθυνσης όπως περιγράφεται:

- στο εδάφιο Δ του άρθρου 186

 1. Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

 

 • στο εδάφιο Η:

 

1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης και της θεματικής εξειδίκευσης, για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πολιτικές.

 

Προφανώς αυτά δεν αγγίζουν τη Περιφερειακή Αρχή όπως φαίνεται και από τις δράσεις που δημοσιοποιεί. Θα μας απαντήσουν ότι δεν έχουν αρμοδιότητα, αλλά και μόνο η εξειδίκευση των δράσεων του ΕΚΤ είναι μια σημαντική δουλειά, χωρίς να ξεχάσουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Περιφέρεια στο καθορισμό των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (αφού η υπηρεσία συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και των ΙΕΚ, αλλά και στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται από την ΕΛΟΡΙΣ και το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, των οποίων τον απολογισμό δεν θεωρήσατε σκόπιμο να φέρετε εδώ

Το έργο των μαθητικών δρομολογίων που υλοποιείται από τη Δ/νση φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι πρέπει να υποστηριχθεί με νέες μεθόδους χάραξης δρομολογίων και να υπάρξει και η ανάλογη διαφάνεια, αφού εκ του αποτελέσματος υπάρχουν πολλά προβλήματα που έρχονται για επίλυση στο ΠΣ/

 

Δ/νση Τουρισμού

Η Δ/νση επιμένει να αγνοεί ότι με βάση το εδάφιο Δ.19 του άρθρου 186 έχει ως αρμοδιότητα μεταξύ άλλων:

19. Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας.

21. Η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

 

 

Πρόσφατα είχαμε τη συζήτηση αποκλειστικά για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και επομένως δεν χρειάζεται να επανέλθουμε παρα μόνο για κάποια σχόλια επί του οικονομικού απολογισμού του 2022 όπως πχ. των εκδηλώσεων του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Χίου όπου μόνο με τις ονοματισμένες δαπάνες έφτασε στις 55.000€, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα 15.000€ για φιλοξενία δημοσιογράφων, 20.000€ για τη προβολή της γαστρονομίας στο Λονδίνο και 20.000€ για την ενδοδιαφήμιση (μεταξύ των νησιών).

Ενδιαφέρον έχουν οι υπηρεσίες συμβούλου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με 30.000€, των οποίων το αποτέλεσμα δεν θα μάθουμε ποτέ όπως και σε ότι αφορά τους 4 που είχαν προσληφθεί το προηγούμενο διάστημα.

Με την ίδια αγωνία θα περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα των συμβουλών για την ανάπτυξη της κρουαζίερας στη Λέσβο (35.000€) που όπως φαίνεται ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα της «Επιτροπή τουρισμού Λέσβου» που έφτιαξε μέσα σε δέκα λεπτά ο Περιφερειάρχης όταν παράγοντες του τουρισμού κινήθηκαν με «άγριες διαθέσεις» βλέποντας το πώς σκορπίζει η Περιφέρεια τα δημόσια χρήματα. Προφανώς η επιτροπή αυτή ξεχάστηκε όπως και πολλές άλλες υποσχέσεις του κ.Περιφερειάρχη

 

Ενδεικτικά οι δαπάνες ανά ΠΕ ήταν

ΠΕ Σάμου 46.705

ΠΕ Χίου 195.241

ΠΕ Λέσβου  212.460

Εστω και αν είναι σαφές ότι οι χρηματοδοτήσεις που υλοποιεί κάθε ΠΕ δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα, τα ποσά δείχνουν το πώς η Περιφερειακή Αρχή βλέπει τα πράγματα: αντιστοίχιση με βάση τις ψήφους της κάθε ΠΕ

 

ΓΔ Μεταφορών και Επικοινωνιών

Μια διεύθυνση που είχε απασχολήσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω των δυσλειτουργιών της που είχε προκαλέσει η ΠΑ με τις άστοχες παρεμβάσεις της, θέλουμε να ελπίζουμε ότι έχει μπει σε νέα φάση λειτουργίας. Βέβαια και σε αυτή τη περίπτωση ο απολογισμός είναι ποσοτικός-γραφειοκρατικός και δεν υπάρχει εικόνα για το βαθμό εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, επαγγελματιών κι ιδιωτών πχ. σε ότι αφορά την έκδοση αδειών οδήγησης και ελέγχου καυσαερίων ΔΧ

Ένα ερώτημα: η χορήγηση καρτών ελέγχου καυσαερίων (πχ. 4000 στη Λήμνο γίνεται χωρίς ανάγκη μετακίνησης των αυτοκινήτων ;

 

ΓΔ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Σε μια περίοδο επιβαρυμένη από τη πανδημία (έστω και αν το 2022 ήταν σε ύφεση) αλλά και νέας έντασης των κοινωνικών προβλημάτων η Δνση φαίνεται ότι κινήθηκε στα στενά γραφειοκρατικά πλαίσια

Ειδικότερα σε ότι αφορά το θέμα «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός» η δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας περιορίστηκε και αυτή στα τυπικά.

Διαβάζουμε στη σελίδα10 για την έρευνα που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο Κοινωνικής ένταξης αλλά δεν βλέπουμε πουθενά τη συμβολή της, το αποτύπωμα της στη σύνταξη των προτάσεων είτε του νέου ΕΣΠΑ, είτε του προγράμματος ΠΠΑ, είτε ακόμη του στρατηγικού σχεδίου που εκπονήσατε έτσι για τα μάτια του κόσμου.

Αναφέρεστε στους φτωχούς που στηρίξατε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λέσβου όπου διαπιστώνουμε ότι θεωρείτε ότι οι φτωχοί του νησιού οφείλουν να βρίσκονται διαρκώς σε νηστεία με τα είδη που τους χορηγείτε. Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του Περιφερειακού Παντοπωλείου ως μηχανισμού αντιμετώπισης της φτώχειας αφού ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα κριτήρια επιλογής, ενώ τον θεωρούμε ένα εντελώς αποτελεσματικό εκλογικό μηχανισμό. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι δραστηριοποιούνται πολλές ΜΚΟ, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες που προσπαθούν να καλύψουν τα δικά σας κενά

Αναφέρεστε στον διαγωνισμό του ΤΕΒΑ που υλοποιήθηκε με καθυστέρηση 3 χρόνων για τα νησιά όπου η Περιφέρεια είχε αναλάβει την υλοποίηση του σε Λήμνο, Αη Στράτη, Ικαρία, Σάμο και Φούρνους και αποτύχατε οικτρά. Τρία χρόνια μετά, όσοι επιβίωσαν από την υποχρεωτική ανέχεια την οποία τους επιβάλατε, ίσως λάβουν κάποιο βοήθημα.

Σε ότι αφορά το θέμα της Ισότητας των Φύλων, φανταζόμαστε ότι μας παραπέμπετε στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΣ όπου προτείνετε για πρώτη φορά τη σύσταση της Επιτροπής αφού έχουν περάσει περισσότερα απ΄3,5 χρόνια από την ανάληψη των  καθηκόντων σας. Θα περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε το γιατί

 

Πολιτισμός και Αθλητισμός

Οι αναφορές στην ενότητα Η εδάφια 11-19 για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η Περιφέρεια στα θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού πως υλοποιήθηκαν;

 

11. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

12. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.

13. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

15. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.

16. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

 

Είναι οι δύο τομείς που παρουσίασαν ετήσιο σχέδιο δράσης, ενώ ειδικά στον Τομέα Πολιτισμού υπήρξε διαδικασία συγκρότησης ολοκληρωμένου προγράμματος.

Μικρή σχέση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου έχουν τα προγράμματα που χρηματοδοτήσατε έστω και αν στα κείμενα σας κάνετε τις σχετικές αναφορές ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για απόρριψη της χρηματοδότησης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Πλήρης η αποτυχία στη λειτουργία του Επικούρειου και του Κέντρου Καλουτάς, ελάχιστες οι εκδηλώσεις υπερ τοπικού χαρακτήρα, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βασίζεται στις χρηματοδοτήσεις συλλόγων με τη λογική «όποιος έκανε αίτημα» αλλά όχι με βάση ένα σχέδιο για την ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών.

Αντίστοιχη λογική στον Αθλητισμό όπου χρηματοδοτήθηκαν «συνήθεις εκδηλώσεις», ενώ δεν έγινε καμία προσπάθεια ανάδειξης της θαλάσσιας φυσιογνωμίας της Περιφέρειας

 

Τελειώνοντας δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά στον απολογισμό που κάνατε με την αφορμή της κοπής της πίτας της Περιφέρειας και ειδικότερα σε δύο θέματα:

 • στο εκλογικό σύστημα με το οποίο είχατε εκλεγεί που οφείλατε να γνωρίζατε πριν υπάρξετε υποψήφιος, το οποίο και δεν λειτούργησε μετά τις παράνομες παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου. Δεν θα κρύψετε τη δική σας αδυναμία και αδιαφορία για τα προβλήματα των νησιών μας και των ανθρώπων τους, πίσω από ένα εκλογικό σύστημα που δεν δοκιμάστηκε και τις συνεργασίες που δεν θέλατε γιατί ο στόχος σας ήταν η πελατειακή λειτουργία της Περιφέρειας
 • το προσφυγικό, που πράγματι ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα παραμείνει εφόσον αποδεχτούμε τη λειτουργία της Βάστριας, όπως και στα άλλα νησιά, μαζί με τα push backs τα νησιά θα μετονομασθούν από προσφυγονήσια σε Guandanamo της Ευρώπης.
 • Η αυξημένη κατά 45% χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που πήρατε από τη παρούσα Κυβέρνηση είναι μειωμένη κατά 45% με βάση όσα είχε υποσχεθεί η προηγούμενη Κυβέρνηση. Είπατε λεφτά υπάρχουν, αλλά ξεχνάτε ότι ακυρώσατε προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων λόγω έλλειψης χρημάτων σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, ενώ και τα χρήματα που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για το COVID είχαν περικοπεί λόγω έλλειψης πόρων

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ