3.10.2020 11:19

Έργο πνοής για τη Χίο το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Δασκαλόπετρας- Καρφά

ΠΗΓΗ: Έντυπη έκδοση "π"

Θα αλλάξει την καθημερινότητα 25.000 κατοίκων του νησιού

Χρόνια τώρα η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την υστέρηση της Χίου να αναβαθμίσει την καθημερινότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων της, όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Η έλλειψη ποδηλατοδρόμων, η έλλειψη πεζοδρομίων και ασφαλούς συνύπαρξης οχημάτων, πεζών, περιπατητών και ποδηλατών, ουκ ολίγες φορές έχει βρεθεί στο επίκεντρο του τοπικού Τύπου αλλά και συζητήσεων μεταξύ των πολιτών.

Το θέμα της διαμόρφωσης ενιαίου παραλιακού μετώπου από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τον Καρφά, επιχειρήθηκε να βρει εφαρμογή στο παρελθόν αποτυγχάνοντας όμως παταγωδώς αφού στηρίχτηκε σε προτάσεις και λύσεις που δεν είχαν πρακτική εφαρμογή.

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Χίου, φαίνεται ότι προτάσσει τη δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου, ανοίγοντας τη διαβούλευση με πολίτες και φορείς ώστε ένα τέτοιο έργο να εκφράζει κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό, τους κατοίκους της Χίου.

Η σημαντικότητα μάλιστα του συγκεκριμένου έργου, έγκειται στο γεγονός ότι εκτείνεται σε 3 Δημοτικές Ενότητες (Ομηρούπολης, Χίου και Αγίου Μηνά), επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα 25.000 κατοίκων, δηλαδή κάτι λιγότερο από τον μισό μόνιμο πληθυσμό του νησιού.

Η περιοχή της ανάπλασης

Η περιοχή ανάπλασης εκτείνεται από τη Δασκαλόπετρα (Παραλία Δασκαλόπετρας) έως την περιοχή του Κονταριού (παραλία Κονταριού). Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού και διαπερνά τον Κεντρικό Λιμένα της Χίου, ενώ διέρχεται από πολλά ενδιαφέροντα σημεία, οργανωμένες παραλίες, αλιευτικά καταφύγια, σημαντικά μνημεία και τοπόσημα του νησιού. Διοικητικά, εκτείνεται σε τρεις δημοτικές ενότητες, τη Δ.Ε Ομηρούπολης, τη Δ.Ε. Χίου και τη Δ.Ε. Αγίου Μήνα. Το συγκεκριμένο τμήμα του παραλιακού μετώπου αναφέρεται στην πιο πυκνή οικιστικά περιοχή του νησιού, με ανάπτυγμα της τάξεως των 11 χιλιομέτρων.

Το εν λόγω παραλιακό μέτωπο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του έχει δημιουργηθεί από επιχώσεις. Τα τελευταία πενήντα και πλέον χρόνια έχουν λάβει χώρα νεώτερες παρεμβάσεις από τη μεριά της θάλασσας για την υποδοχή διαφόρων χρήσεων όπως, αλιευτικών καταφυγίων, μαρίνας, χώρων στάθμευσης, υπαίθριων χώρων συνάθροισης κοινού, μονάδας βιολογικού καθαρισμού κ.τ.λ. Ωστόσο, η μεταξύ τους σχέση δεν έχει μελετηθεί ποτέ συνολικά και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν ασυνέχειες μεταξύ αρκετών από τα σημεία ενδιαφέροντος. και σε πολλές περιπτώσεις δυσκολία πρόσβασης του κοινού σε αυτό. Οι οδοί (Εθνική οδός Χίου Καρδαμύλων, Λεωφόρος Αιγαίου), οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, χωρίζουν τις περιοχές κατοικίας από την ακτή, ενώ σε αρκετά μεγάλο εύρος του παραλιακού μετώπου υπάρχει στενότητα χώρου με αποτέλεσμα να καθιστά ανέφικτη τη λειτουργία του ως υποδοχέα δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι δημότες σταδιακά την τελευταία δεκαετία αλλά και κατά την περίοδο της πανδημίας, περπατούν και αθλούνται κατά μήκος αυτού του παραλιακού μετώπου παρότι είναι γεγονός η στενότητα του χώρου και η επικινδυνότητα του εγχειρήματος,

Κύριος στόχος του δήμου Χίου και της δημοτικής αρχής είναι το παραλιακό μέτωπο να γίνει λειτουργικότερο, δίνοντας περισσότερο χώρο για περπάτημα και άθληση στους δημότες. Επί μέρους στόχοι είναι, η εξασφάλιση ασφαλών προσβάσεων σε αυτό, η δημιουργία πεζοπορικής και ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, η δημιουργία υπαίθριων καθιστικών, η ένταξη στο σχεδιασμό των υφιστάμενων πλαζ, η ανάδειξη των μνημείων που βρίσκονται εντός του, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη για τους κατοίκους και τη δημιουργία ενός θελκτικού πόλου για τους επισκέπτες.

Τα ζητούμενα

Σύμφωνα με τον Πάρι Βελιανίτη που ανέλαβε την παρουσίαση του εγχειρήματος στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, το γενικό ζητούμενο είναι η αισθητική ενοποίηση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.

«Το αντικείμενο αυτής της διαδικασίας είναι ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής αξίας. Το σύνολο του παραλιακού μετώπου θα να σχεδιαστεί με γενικές αρχές και κατευθύνσεις όπως αρμόζει σε έναν δημόσιο χώρο που εμπνέεται από την αρχή της ενότητας», ανέφερε και συνέχισε: « Ένα άλλο βασικό ζητούμενο είναι η λειτουργική ενοποίηση. Είναι ένα σύνθετο θέμα καθώς σε αυτή εμπλέκονται τρεις έννοιες. Κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών και οχημάτων».

Τέλος έκανε λόγο για την ανάγκη διασύνδεσης του έργου του παραλιακού μετώπου με τον υπόλοιπο ιστό της πόλης λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει διάχυση των θετικών επιπτώσεων στο σύνολο του πολεοδομικού ιστού και αυτό είναι αφετηρία προβληματισμού.

Τα βασικά προβλήματα

Ένα τόσο μεγάλο έργο που επιχειρεί να ενοποιήσει μία έκταση που σε μήκος ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα, είναι φυσικό να αντιμετωπίζει σειρά σημαντικών ζητημάτων.

Η στενότητα οδοστρώματος, η έλλειψη πεζοδρομίων, η έλλειψη προσβασιμότητας και απρόσκοπτης πρόσβασης, η ελλιπής ασφάλεια, η μεγάλης έκτασης και παράνομες επιχόσεις, οι ασυνέχειες δηλαδή, η δυσκολία μετάβασης από το ένα σημείο στο γειτονικό του λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων, ο αποκλεισμός του παραλιακού μετώπου από την κεντρική οδό ταχείας κυκλοφορίας, οι εικόνες εγκατάλειψης, η παράνομη στάθμευση καθώς και η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, είναι μερικά από τα προβλήματα που εντόπισαν οι μελετητές και πάνω στα οποία θα πρέπει να βρουν λύση.

Σειρά μελετών

Όσο πολύπλοκο ακούγεται το εγχείρημα της δημιουργίας ενιαίου παραλιακού μετώπου, άλλο τόσο πολύπλοκο γίνεται και ως προς το κομμάτι της εκπόνησης και αδειοδότησης μελετών. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο έργο απαιτεί, ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τοπογραφικές αποτυπώσεις, τακτοποίηση αυθαιρέτων όπως στην περίπτωση της παραλιακής του Βροντάδου, αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, συγκοινωνιακές μελέτες καθώς και μελέτες ακτομηχανικής και προστασίας ακτών.

Μόνος δρόμος υλοποίησης η συνεργασία

Είναι λογικό, ότι ένα τέτοιου μεγέθους έργο, απαιτεί πρώτα και κύρια τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτό είναι που προτάσσουν οι ίδιοι οι μελετητές, λέγοντας ότι μόνο η μεθοδική εργασία Δήμου, Φορέων και Περιφέρειας, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι ένα τέτοιο έργο θα υλοποιηθεί και θα τύχει της γενικότερης αποδοχής της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους θα απαιτηθούν συντονισμένες προσπάθειες για εύρεση χρηματοδοτήσεων για τις επιμέρους μελέτες καθώς και πολιτική βούληση για την εφαρμογή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο παραλιακό μέτωπο.

Εν τέλει, όπως ειπώθηκε και στην Επιτροπή Διαβούλευσης, αυτό το έργο θα αποτελέσει πρόκληση για όλη την τοπική κοινωνία, η οποία θα κληθεί να αφήσει πίσω της παθογένειες ετών και να θέσει τις βάσεις της συνεργασίας εκ του μηδενός για το κοινό καλό.

Το αν τελικά θα το καταφέρουμε, είναι κάτι που θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Ευχή όλων, ένα τόσο σημαντικό έργο να υλοποιηθεί.  

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ