Αυτοδιοίκηση

18/8/17 12:34

τελ. ενημ.: 18/8/17 12:34

Ανυψώνεται η στάθμη των χαμηλών φρεατίων ομβρίων

Με ποσό της τάξης των 25.000,00€ επιδιώκεται από το Δήμο Χίου να γίνει πιο ασφαλές το οδικό δίκτυο, τουλάχιστον στα σημεία στα οποία οι σχάρες φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων είναι χαμηλές συγκριτικά με το ύψος του οδοστρώματος. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο «Αποκατάσταση και υπερύψωση καλυμμάτων και εσχαρών φρεατίων» κατακυρώθηκε και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η εκτέλεση του. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση