Αθλητισμός

10/3/20 16:06

τελ. ενημ.: 10/3/20 16:07

ΝΠΔΔ: Χωρίς φιλάθλους οι επόμενοι αγώνες

Με την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954, ΦΕΚ 726/8-3-2020) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,  αποφασίστηκε «η προσωρινή απαγόρευση παρουσίας του κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας…». 

Ως εκ τούτου το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου θα παραχωρεί όλους τους χώρους κυριότητας του για τους αγώνες με την προϋπόθεση να γίνονται χωρίς φιλάθλους. Παρακαλούμε της Τοπικές Επιτροπές, τα σωματεία και τους φιλάθλους να εφαρμόσουν την παραπάνω υπουργική απόφαση.

                                                                   Από τη Διοίκηση του ΝΠΔΔ

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση