Υγεία

23/5/19 9:44

τελ. ενημ.: 23/5/19 15:31

Στηρίζει την απεργία των ιδιωτών εργαστηριακών - κλινοεργαστηριακών ιατρών ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου