Υγεία

5/2/19 10:43

τελ. ενημ.: 5/2/19 10:50

«Ολοκαίνουργιο» το ιατρείο των ακριτικών Ψαρών σε 6 μήνες από σήμερα

Η ένταξη του του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών στο πρόγραμμα «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου του Δήμου Ψαρών» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 84.266,68 ευρώ, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στα ζητήματα υγείας των κατοίκων του ακριτικού νησιού.

Η ανωτέρω πράξη, έχει ενταχθεί στο τοπικό LEADER 2014-2020 / Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» και στην Υποδράση 19.2.4.2_1/Μ173358292: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών», κατόπιν της υπ' αρίθμ.928/10-7-2018 σχετικής αιτήσεως ένταξης που υποβλήθηκε από τον Δήμο.

Η προμήθεια, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 6 μήνες, θα ολοκληρωθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και θα συντελέσει στην πολύ σημαντική αναβάθμιση του ιατρικού, μηχανογραφικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ιατρείου, με προφανή και άμεση συνέπεια τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.

 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0