Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Ξεμένουν από γραμματειακή υποστήριξη τα σχολεία

Το ζήτημα της γραμματειακής υποστήριξης των δημοτικών σχολείων με μόνιμο προσωπικό θίγουν με ανακοίνωσή τους  17 Διευθυντές, ζητώντας τη άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους προς το Υπουργείο και προς τον Δήμο Χίου η κυβέρνηση πρ...