17.3.2023 10:58

Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για τις καθυστερήσεις στην ανακαίνιση της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά

Ερώτηση για την ανησυχητική στασιμότητα που παρατηρείται ως προς την ανακαίνιση των κτιρίων της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων κατέθεσαν 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου και αναπληρωτή τομεάρχη Νησιωτικής Πολιτικής Ανδρέα Μιχαηλίδη.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εξασφαλιστεί δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική μελέτη και εν συνεχεία να υλοποιηθεί το έργο της ριζικής ανακαίνισης δύο κτιρίων της Σχολής, που βρίσκεται στον Πειραιά.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραθέτουν αναλυτικά τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην υλοποίηση του έργου κατά τα τέσσερα έτη διακυβέρνησης ΝΔ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Πιο πρόσφατο και πλέον σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η πιο συμφέρουσα τιμή προσφοράς για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων είναι σημαντικά υψηλότερη από τη δωρεά ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ του Ιδρύματος.

Οι ενέργειες του ΥΝΑΝΠ για την υπέρβαση αυτού του προβλήματος, παρόμοιο με το «πάγωμα» της δωρεάς για την ανέγερση τριών νοσοκομείων, δεν έχουν γίνει γνωστές και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τελεσφορήσει. Αποτέλεσμα είναι ότι τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την αρχική δέσμευση για τη δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επισκευή-ανακαίνιση της Σχολής. 

Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα, λόγω της κατάστασης του κτιρίου, οι εκπαιδευόμενοι νέοι Λιμενοφύλακες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ναυτικό οχυρό του Σκαραμαγκά.

Με βάση τα παραπάνω, και καθώς το έργο της ανακαίνισης εμφανίζεται λιμνάζον και με αβέβαιη έκβαση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνουν σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις αιτίες των τεράστιων καθυστερήσεων, τον πιθανό κίνδυνο ακύρωσης του κρίσιμου έργου, καθώς και για άμεσες ενέργειες που σχεδιάζει να αναλάβει άμεσα για να υλοποιηθεί η ανακαίνιση κτιρίων της Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.


Τεράστιες καθυστερήσεις και κίνδυνος ακύρωσης της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την ανακαίνιση κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Το κτίριο της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που στεγάζεται και λειτουργεί από το 1971 στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά, χρήζει ριζικής ανακαίνισης.

Μετά από την διαπίστωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του ΥΝΑΝΠ για την ανάγκη εκτεταμένων επισκευών στο κτίριο της Σχολής, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος απευθύνθηκε στα τέλη του 2018 στο Ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’ προκειμένου το Ίδρυμα να αναλάβει το κόστος της ανακαίνισης/επισκευής της Σχολής.

Οι περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της εποχής, αλλά και η αναγκαιότητα για την επίσπευση των διαδικασιών ανακαίνισης της Σχολής που επρόκειτο να φιλοξενήσει τους νέους Λιμενοφύλακες που θα εισάγονταν για πρώτη φορά στο Λιμενικό Σώμα με σταθερή ετήσια ροή, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οδήγησε την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος στην εν λόγω πρωτοβουλία, που έτυχε της έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και σχετικές επαφές με το Ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’ έγινε τελικά αποδεκτό το αίτημα και με την από 04/07/2019 επιστολή του Ιδρύματος προς τον τότε Αρχηγό Λ.Σ. γνωστοποιήθηκε τόσο η αποδοχή του αιτήματός του, όσο και η έγκριση δωρεάς ύψους έως 260.000 ευρώ για την εκπόνηση τεχνικών μελετών σχετικά με την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

Στις 16/07/2019 υπεγράφη η σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, που εκπροσωπήθηκε από τον τότε Αρχηγό Λ.Σ., και του Ιδρύματος ‘’Σταύρος Νιάρχος’’ για την εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης και τη χορήγηση άδειας ανακαίνισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Λιμενοφυλάκων, ύψους 260.000 €.   

Τον Νοέμβριο του 2019 η Τεχνική Έκθεση της Εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» αναφέρει ότι ο Προϋπολογισμός του έργου ως «Ιδιωτικό» ανέρχεται σε 2.000.120 €, ενώ ως «Δημόσιο» σε 5.373.500 €. 

Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και μετά από ένα σχεδόν χρόνο τον Οκτώβριο του 2020, αφού προκρίθηκε από το ΥΝΑΝΠ η εκτέλεση του έργου ως «Ιδιωτικό» προτάθηκε η σύγκληση επιτροπής από το ΥΝΑΝΠ, της οποίας έργο θα ήταν αφενός η έρευνα αγοράς, αφετέρου η υποβολή στο Ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’ τουλάχιστον τριών (3) προσφορών από εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια τεχνικής καταλληλότητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.  

Στις 17/07/2021 και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση που οφείλεται αποκλειστικά στην ακολουθούμενη τακτική του ΥΝΑΝΠ, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στις 02-08-2021 (ΦΕΚ 3503/ Β΄), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, αξίας 2.600.000 € του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που αφορά σε χρηματοδότηση εργασιών για την ανακαίνιση δύο ανεξάρτητων κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.    

Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, τον Ιούλιο του 2022, η Επιτροπή για την προώθηση των διαδικασιών και την παρακολούθηση της Τεχνικής Μελέτης «Ανακαίνιση Κτιρίου Σχολής Λιμενοφυλάκων» γνωστοποίησε ότι η πιο συμφέρουσα τιμή προσφοράς, ύψους 3.900.000 €, απέχει σημαντικά από το ύψος της δωρεάς του Ιδρύματος ‘’Σταύρος Νιάρχος’’.

Μετά από αυτή την εξέλιξη έγιναν διάφορες, προσχηματικές ως επί το πλείστον, ενέργειες εκ μέρους του ΥΝΑΝΠ προκειμένου να βρεθεί λύση και να προχωρήσει το έργο. 

Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν πολύ υψηλότερες του οικονομικού αντικειμένου της δωρεάς, κάτι εξάλλου που πανομοιότυπα επαναλήφθηκε πρόσφατα και οδήγησε στο «πάγωμα» της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την κατασκευή του εμβληματικού έργου της ανέγερσης τριών Νοσοκομείων της χώρας. 

Γεννώνται, υπό το φως και αυτής της εξέλιξης, εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσον η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να εργαλειοποιήσει τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»  για να προωθήσει τη στρατηγική των ΣΔΙΤ και στο ΥΝΑΝΠ.

Εν κατακλείδι, μέχρι και σήμερα μετά από τέσσερα (4) σχεδόν χρόνια από την αρχική δέσμευση για τη δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επισκευή-ανακαίνιση της Σχολής. Η παρατηρούμενη έλλειψη ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της εν λόγω δωρεάς από την κυβέρνηση της ΝΔ, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα τόσο σημαντικό έργο για το Λιμενικό Σώμα, δημιουργεί πολλά ερωτήματα. 

Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα οι εκπαιδευόμενοι νέοι Λιμενοφύλακες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ναυτικό οχυρό του Σκαραμαγκά. Μάλιστα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει μειωθεί κατά 40% ο αριθμός των προς εισαγωγή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, καθόσον κατά πληροφορίες γίνεται επίκληση από το ΥΝΑΝΠ ότι δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία περισσότερων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε τι ενέργειες έχει ήδη προβεί προκειμένου να διασφαλίσει της υλοποίηση της δωρεάς του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» για την ανακαίνιση δύο κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων;
  • Για ποιους λόγους έχουν σημειωθεί τόσο πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ώστε τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς για την τεχνική μελέτη, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, αλλά εμφανίζεται λιμνάζον και με αβέβαιη έκβαση;
  • Υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης του κρίσιμου έργου της ανακαίνισης της Σχολής;
  • Ποιες είναι οι ενέργειες που θα αναλάβει άμεσα προκειμένου να αρθούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ώστε να ξεκινήσει σύντομα το έργο της ανακαίνισης;

Ο ερωτών βουλευτής

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Δρίτσας Θεόδωρος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος
 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ