30.9.2020 14:58

Διευκρινήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για το Μητρώο Δικηγόρων παροχής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου που αφορούν την προκήρυξη για την πλήρωση του «Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» είναι λεκτέα τα κάτωθι:

1.Ειναι γνωστό ότι από του 2010 εφεξής παγιωθείσας της οικονομικής   κρίσης στη χώρα μας , μεταξύ πολλών άλλων δεινών που υπέστη το σύνολο σχεδόν των πολιτών και η χώρα μας, οι δικηγόροι /αυτοαπασχολούμενοι δοκιμάσθηκαν καίρια με μια ατελεύτητη σειρά αντιδικηγορικών μέτρων που τους έπληξαν οικονομικά και κοινωνικά, μειώνοντας το κύρος τους ως άμισθων δικαστικών λειτουργών που ιστορικά υπερασπίζονται τα έννομα αγαθά της ελευθερίας ,ανεξαρτησίας περιουσίας και αξιοπρέπειας των πολιτών ,ιδία όταν οι τελευταίοι απειλούνται έναντι αυτών.

2.Στο νησί μας και στα λοιπά νησιά του ΒΑ. Αιγαίου, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών εν γένει και οι συνάδελφοι δικηγόροι δοκιμάσθηκαν ακόμη περισσότερο τόσο από την οικονομική κρίση αλλά επι πλέον και από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2019 έως και σήμερα ,που η Δικαιοσύνη λειτουργεί με τους γνωστούς νομοθετικούς περιορισμούς και με πολλές δυσκολίες. Αυτονόητα τόσο η κρίση όσο και η πανδημία έπληξαν και πλήττουν το δικηγορικό επάγγελμα και θέτουν εν αμφιβόλω τον βιοπορισμό μας σε συνδυασμό με το βάρος που «σηκώνει» όλη η Περιφέρεια του Β.Α.Αιγαίου επι χρόνια με το προσφυγικό/μεταναστευτικό που επιδρά αρνητικά στην οικονομία και εξωστρέφεια της περιοχής μας , παρ ότι αναπόφευκτα δημιουργεί επι μέρους αντικείμενο απασχόλησης και νομικής φύσεως.

3. Εν όψει των ανωτέρω οιαδήποτε ευκαιρία απασχόλησης δημιουργείται και με ενδιαφέρον της Πολιτείας – που διώκει και ίδια επωφελή αποτελέσματα στο μείζον πρόβλημα της επιτάχυνσης χορήγησης ή απόρριψης του ασύλου και οφείλει να επιδιώκει για τα αυτονόητα , περιττεύουσας άλλης ανάλυσης στο παρόν- για την απασχόληση των δικηγόρων και δή των νησιών μας με παροχή νομικών υπηρεσιών από μέρους τους, ο Δ.Σ. Χίου την θεωρούμε καλοδεχούμενη και όχι «ρουσφέτι» στους συναδέλφους μας ή τον Δικηγορικό Σύλλογο ,δεδομένου ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών από εργασία για την οποία όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται.

4.Ασφαλώς το ζήτημα της χρονικής προτεραιότητας πάντοτε υφίσταται όταν πρόκειται περί περιορισμένου αριθμού στην πλήρωση του καταλόγου. Το ζητούμενο επομένως είναι η ενημέρωση περί του τρόπου υποβολής των αναγκαίων  εγγράφων στους ενδιαφερόμενους με διαδικασία γνωστοποίησης τέτοια που αφ ενός θα προωθούνταν και στην υπάλληλο /γραμματέα του Συλλόγου ώστε ταυτόχρονα με μέηλ να ενημερώσει τους συναδέλφους (ακόμη κι αν επρόκειτο για αναγγελία της ανάρτησης στην Διαύγεια) προκειμένου να γνωρίζουν την αφετηρία εκκίνησης υποβολής των εγγράφων αρμοδίως και διαχείρισης του χρόνου από πλευράς τους με ευθύνη τους κατόπιν της γνωστοποίησης, ώστε αντικειμενικά και ισότιμα να επιχειρήσουν να υπαχθούν στο εν λόγω Μητρώο.

5.Συνακόλουθα ισχύει για όλους το γνωστό «δεν αρκεί η γυναίκα του Καίσαρα να είναι τιμία οφείλει και να φαίνεται» και καθένας εξ ημών αναλαμβάνει το κόστος της παράκαμψης του  ανωτέρω «γνωμικού», δηλαδή τόσο οι πολιτικοί άνδρες/γυναίκες  που δεν έχουν λόγο να το προσπερνούν ,όσο όμως και οι αποδέκτες κατά το ποσοστό και ποιότητα της δικής τους συμμετοχής , όταν ενδεχομένως «λησμονούν» τον αξιακό κώδικα του άμισθου δικαστικού λειτουργού που δεν «χαμηλώνει» αλλά αντέχει προφανώς και με κόστος δικό του ,να στέκει ψηλά. Όπως λέει ένα άλλο ρητό «το ταγκό είναι ένας χορός για δύο» και η ευθύνη εφόσον υπάρχει εκατέρωθεν, μετά από τόσα που περάσαμε σαν χώρα και σαν πολίτες, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλεί.

6.Τέλος ο Δ.Σ.Χίου και η διοίκησή του έχουν παρρησία στα τεκταινόμενα γεγονότα και αναγνωρίζει  τα θετικά που γίνονται χωρίς να έχει δεύτερες σκέψεις (σημαντικά θετική εξέλιξη στην πρόοδο του Δικαστικού Μεγάρου μέχρις αναμονής επανεκκίνησης των εργασιών στη πράξη, κατ αρχήν δημιουργία «Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία», ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα θέματα αντικειμένου μας ) ενώ πρωτοστατεί με τα νομικά του όπλα και ενέργειες σε όσα αξιολογεί ότι δοκιμάζουν τις αντοχές των μελών μας η του νησιού μας (δράσεις, αποχές κ.λ.π., αλλά και αίτηση ακύρωσης απόφασης Διοικήτριας Ασύλου με υποχρέωση παραμονής στα νησιά το 2017 με επιτυχή έκδοση απόφασης από το ΣτΕ το 2018 , κατάθεση και εκδίκαση ασφ.μέτρων στο Πρωτοδικείο Χίου από κοινού με τον Δήμο Χίου στην επίταξη έκτασης για δημιουργία υπερδομής στο Αίπος, κατατεθείσα αίτηση για ακύρωση της παραπάνω επίταξης στο ΣτΕκαι ήδη προσδιορισμένης κ.ο.κ.) ανεξαρτήτως της όποιας κυβέρνησης της χώρας δεδομένου ότι ως πολίτες οφείλουμε να αναδεικνύουμε τα θετικά, να επικρίνουμε τα αρνητικά η να προτείνουμε διορθωτικά, εάν φυσικά ως πολίτες έχουμε αυτή την δυνατότητα και την οποία πάντως έστω και περιορισμένη δεν απεμπολούμε ως ενεργοί πολίτες.

7 Τέλος θεωρούμε ότι η επίμαχη παράγραφος 8 σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 της εν λόγω προκήρυξης  θα έπρεπε να αφορά περισσότερο σε ποιοτικά/ουσιαστικά κριτήρια (γλώσσες, εμπειρία με το αντικείμενο κ.λ.π.) αντί να προτάσσει το κριτήριο της χρονολογικής κατάταξης κατ αποκλειστικότητα αλλά κυρίως επιλέγοντας ημερομηνία ανάρτησης στη «Διαύγεια» ημέρα Παρασκευή 25/9/2020  και ώρα μεταμεσημβρινή 14.21 μ.μ., με το σύνολο των συναδέλφων να έχει αποχωρήσει από τα δικηγορικά γραφεία αλλά και της Γραμματείας μας, επίσης να έχει αποχωρήσει λόγω ωραρίου και με κατάληξη υποβολής την 5/10/2020, που ωστόσο είχε ήδη «κλείσει» από της 25/9/2020 από τους ενδεχόμενα προϊδεασμένους συναδέλφους  που εφοδιάσθηκαν με τις απαιτούμενες βεβαιώσεις πρό της δημοσίευσης της προκήρυξης και απέστειλαν έγκαιρα αυτές, συμπληρώνοντας έτσι την «πεντάδα» απασχόλησης!!με συνέπεια τον αποκλεισμό άλλων.

Ας σημειωθεί ότι πρό αυτών των δημοσιευμάτων σε τηλεφωνική επικοινωνία μας το γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης προφορικά ενημέρωσε ότι μέχρι του αριθμού είκοσι δηλωσάντων περιοδικά θα απασχοληθούν όλοι ,αλλά ο προβλεπόμενος για τη Χίο αριθμός προς απασχόληση με το αντικείμενο είναι μόλις «πέντε» ,όπως προκύπτει από την Απόφαση του Διοικητή του Ασύλου. Δεδομένων των παραπάνω μακροπρόθεσμα ένα τέτοιο «ταγκό» είναι φανερό ότι μας αδικεί όλους!

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ