Περιβάλλον

20/3/13 11:22

τελ. ενημ.: 20/3/13 11:23

“Πράσινη” εκδήλωση για το νερό

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η διαχείριση των υδατικών πόρων της Χίου είναι το θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα στις 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου, μια συνάντηση - συζήτηση για το επίκαιρο ζήτημα που διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, ο περιφερειακός συνδυσμός Οικολογικός Άνεμος και το Πράσινο Ινστιτούτο
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
Γιώργος Μαστοράκης: Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων και θέσεων του Συλλόγου Οικολογίας και Περιβάλλοντος Χίου για τη διαχείριση υδατικών πόρων.
Ευάγγελος Πισσίας: Διαχείριση λεκανών απορροής και υδάτινων οικοσυστημάτων.
Ηλίας Γιαννίρης: Διαχείριση υδατικών πόρων στα νησιά του Αιγαίου.

Σχόλια άρθρου: 0