Περιβάλλον

1/4/13 11:12

τελ. ενημ.: 1/4/13 11:12

Φτιάξτε το πριν ξανακαούμε

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΑΝΗ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Αμανή και συγκεκριμένα στη Βολισσό ζητά από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Πυροσβεστικό Σώμα ο Δήμος Χίου, ενεργοποιώντας τις απόφασεις που πρόσφατα έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου στα πλαίσια της θαμτικής συνεδρίασης για την Αμανή.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ορεινή αυτή περιοχή και να διασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους από το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ίδρυσης Πυροσβεστικού κλιμακίου, το οποίο θα εδρεύει στην περιοχή της Αμανής”, αναφέρεται σχετικά στο αίτημα που υποβλήθηκε.

Σχόλια άρθρου: 0