Περιβάλλον

20/6/13 11:39

τελ. ενημ.: 20/6/13 11:39

Επέκταση για το δίκτυο της ανακύκλωσης

Στα χωριά της νότιας Χίου επεκτείνεται το δίκτυο ανακύκλωσης του νησιού με την «Οικόπολις» να τοποθετεί κάδους ανακύκλωσης για αλουμίνιο, χαρτί και πλαστικό σε Πυργί, Νένητα, Μεστά, Καρφά αλλά και Αρμόλια καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου μετά την τοποθέτηση κάδων στη νότια Χίο σειρά έχει το βόρειο τμήμα του νησιού με Συκιάδα, Λαγκάδα, Καρδάμυλα και Αμανή ενώ σύντομα πρόκειται να τοποθετηθούν κάδοι για ηλεκτρικές συσκευές και για ηλεκτρικούς λαμπτήρες.

Σχόλια άρθρου: 0