Περιβάλλον

8/4/13 11:56

τελ. ενημ.: 8/4/13 11:56

Ειδικό τμήμα δασοπυρόσβεσης συγκροτεί η 96 ΑΔΤΕ "ΧΙΟΣ"

Μετά από διαταγή του ΓΕΣ, συγκροτήθηκε στην ΑΔΤΕ ειδικό τμήμα δασοπυρόσβεσης δυνάμεως 3 Αξιωματικών και 30 Υπαξιωματικών. Το παραπάνω τμήμα εκπαιδεύεται σε συνεργασία με την ΠΥ ΧΙΟΥ στην έδρα της, από 1 Απριλίου 2013 και για διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Προηγήθηκε εκπαίδευση των 3 Αξιωματικών/επιφαλής από στελέχη της ΕΜΑΚ από 26 έως 28 Μαρτίου 2013.

Σχόλια άρθρου: 0