9.12.2016 14:39

Περί νομιμότητας θα μιλήσει κανείς;

Οφείλω μια απάντηση στα γραφόμενα του κ. Παπαδόπουλου σχετικά με το κληροδότημα Λαγούδη. Όχι από ανάγκη να απαντήσω στον ίδιο, αφού είναι γνωστό ότι κάθε είδους γραφήματα του ιδίου μέσω του τύπου είναι πάντα εμπλουτισμένα με ψεύδη κι απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς αντικαθιστώντας τον ευπρεπή πολιτικό λόγο με ευτελή λιβελογραφήματα.

Ο δε «στημένος» θεατρικός διάλογος ερωτοαπαντήσεων μεταξύ του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Βεργίτση για το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 7/12/2016 δείχνει το χαμηλό πολιτικό επίπεδο της Δημοτικής Αρχής Βουρνού που φτάνει στα όρια της γελοιότητας!

Οι παρακάτω απαντήσεις, λοιπόν, αφορούν τους πολίτες που έχουν την ίδια με μένα αγωνία να λειτουργήσει το συγκεκριμένο κληροδότημα προς όφελος του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μου και γνωρίζουν τις προσπάθειες να αποτελματώσω τη λειτουργία του με συγκεκριμένες ενέργειες.   

Κύριε Παπαδόπουλε λέτε ψέματα, γιατί, ως γνωστόν, η μισή αλήθεια είναι ένα ψέμα. Κι αυτό γιατί :

  1. Με την 284/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από σχετική και εμπεριστατωμένη εισήγηση τόσο του Τμήματος Περιουσίας του Δήμου Χίου, όσο και της Νομικής Συμβούλου του Δήμου ότι διαχειριστής του κληροδοτήματος Λαγούδη είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, η οποία έτσι θα είναι και το αρμόδιο και αποφασιστικό όργανο για κάθε ενέργεια που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας του κληροδοτήματος, αλλά και τον ορισμό εκτελεστή του σκοπού της διαθήκης, που θα αποτελείτο από μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Δ/ντή του σχολείου Πυργίου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πυργίου και τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων. Την απόφαση αυτή υπερψήφισα και ουδόλως διαφοροποιήθηκα. Αντιθέτως αυτός που διαφοροποιήθηκε ήταν ο εξάδελφός μου κ. Ηλίας Κλεισσάς του Θωμά ( και όχι του Κωνσταντίνου ), τον οποίο πολύ καλά γνωρίζετε και αποκλείεται να τον έχετε εκ λάθους μπερδέψει με το πρόσωπό μου. Τυχόν «λάθος» σας είναι εσκεμμένο και με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων. Μάλιστα, ο τελευταίος δικαιολογώντας τότε τη διαφοροποίησή του ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή αντιδήμαρχος προερχόμενος από άλλο οικισμό πλην του Πυργίου και για το λόγο αυτό δεν συναίνεσε. Η συγκεκριμένη αιτιολογία με βρήκε κάθετα αντίθετο.
  2. Τα έξοδα που αναφέρετε ήταν και εξακολουθούν να είναι καθ’ όλα νόμιμα, αφού είναι σύμφωνα με το σκοπό του κληροδοτήματος και η 1994/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επιβεβαίωσε τη νομιμότητα τους, όπως πιο κάτω θα εξηγήσω. Επιπλέον αποφασίσθηκαν από το αρμόδιο όργανο δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου ( όπως είχε ορισθεί από την απόφαση του Δ.Σ ) και εισηγητής δεν ήμουν μόνο εγώ, αλλά η συσταθείσα, βάσει της ίδιας απόφασης τριμελής επιτροπή, η οποία είχε συντάξει και σχετικό πρακτικό. Επομένως καλό θα ήταν να αποφεύγετε απειλές για παράβαση καθήκοντος και καταλογισμούς, διότι ενήργησα καθ’ όλα νόμιμα και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Η με αριθ. 1994/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αφορούσε την αλλαγή εν μέρει του σκοπού του κληροδοτήματος,  να διευκρινισθεί αν υφίσταται ανάγκη ορισμού νέου εκτελεστή της διαθήκης και να διορισθεί ως διαχειριστής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σχετικά με το τελευταίο αίτημα ( διαχειριστής η Οικονομική Επιτροπή ) η απόφαση δεν αποφαίνεται αρνητικά, άρα το κάνει σιωπηρά δεκτό. Σχετικά με το θέμα του εκτελεστή αποφαίνεται ότι η βούληση του διαθέτη είναι να ορισθεί εκτελεστής ο Νικόλαος Τσικής. Να σημειώσω ότι ΠΟΥΘΕΝΑ η απόφαση δεν δίνει τη δυνατότητα στην Σχολική Επιτροπή να διαχειριστεί τα έσοδα της δωρεάς ( στην απόφαση πουθενά δεν αναφέρεται η Σχολική Επιτροπή ) και είναι εντελώς ατυχής η προσπάθειά σας να δημιουργήσετε εντυπώσεις εμφανίζοντας κάτι τέτοιο ως δεδομένο, τη στιγμή μάλιστα που η Σχολική Επιτροπή είναι νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο από το Δήμο Χίου.
  4. Ο κ. Τσικής, είναι αλήθεια ότι έχει από πολλά χρόνια παραιτηθεί προφορικά και ατύπως από την άσκηση των καθηκόντων του ως εκτελεστή της διαθήκης. Όμως η 1995/2015 δικαστική απόφαση επέμεινε στον ορισμό του. Επομένως είναι λογικό να ζητηθεί από τον ίδιο να ξεκαθαρίσει τη βούλησή του, πριν προχωρήσει οποιοσδήποτε στο διορισμό νέου εκτελεστή. Για την ιστορία και για να γίνει αντιληπτό και από εσάς, μια και καταλαβαίνετε ό,τι είναι σύμφωνο με την δική σας άποψη μόνο, ουδέποτε προέβαλα τον ισχυρισμό αυτό. Ότι δηλαδή έπρεπε να κληθεί ο κ. Τσικής να διευκρινίσει την επιθυμία του να παραμείνει ως εκτελεστής ή όχι. Η συγκεκριμένη άποψη είναι του ίδιου του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που περιελήφθη στη σχετική απόφαση.
  5. Όσον αφορά τα αν συνέπραξα ή όχι στην συγκεκριμένη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής δηλ. την 47/2016 την οποία πράγματι προσέβαλα  ενώπιον του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κι εκεί αδιάβαστος είστε, κ. Παπαδόπουλε ! Και στην πρώτη απόφαση, που ακυρώθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, εξέφρασα αντιρρήσεις και στη δεύτερη. Και τις καταψήφισα. Μάλιστα στη δεύτερη τις αντιρρήσεις μου τις κατέθεσα εγγράφως και περιλαμβάνονται στο πρακτικό της 47/2016 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης ( ΑΔΑ : 7ΓΧΗΟΛΦΟ-3Χ ). Από αυτό και μόνο προκύπτει το δικαίωμά μου να προσφύγω κατά της συγκεκριμένης απόφασης και για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ολόκληρη αιτιολογία ( της νομιμοποίησής μου στην άσκηση ενστάσεως ) στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Διαβάζοντας δε το έγγραφο που κατέθεσα στην Σχολική Επιτροπή, θα δείτε ότι δεν διαφώνησα μόνο επί του προσώπου, αλλά πρωτίστως επί της διαδικασίας, που ακολουθείτο και της αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής να λάβει την συγκεκριμένη απόφαση. Σας τόνισα δε εκ προοιμίου ότι την απόφαση αυτή θα προσβάλλω στην Αποκεντρωμένη, αλλά αποφασίσατε, ως πλειοψηφία, να μη λάβετε σοβαρά υπόψη σας όσα και εγγράφως κατέθεσα. Και διερωτώμαι,  κύριε Παπαδόπουλε : Ποιος πραγματικά καθυστερεί την ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου ; Εγώ ή η παράταξη σας και η δημοτική Αρχή, που αποφάσισε να παρακάμψει κάθε νόμιμη διαδικασία, έστω και αν επανειλημμένως είχε προειδοποιηθεί ότι όσα ακολουθεί δεν είναι σύμφωνα με το νόμο ;
  6. Συνεχώς επαναλαμβάνετε ότι αποδέχθηκα την πρόταση να είμαι εγώ ο εκτελεστής της διαθήκης. Γιατί όχι; Γιατί δεν είναι κατά τη γνώμη σας πολιτικά ορθό; Και είναι πολιτικά ορθό να θέτετε υποψηφιότητα εσείς, αφού εσείς είστε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, πράγμα που πάλι στο κείμενό σας αποφεύγετε τεχνηέντως να αναφέρετε;
  7. Τέλος, όσον αφορά το ποιος πρέπει να είναι εκτελεστής της διαθήκης αυτό το προβλέπει με σαφήνεια ο νόμος 4182/2013 στο άρθ. 1 παρ. 1. Γιατί φοβάστε τον διορισμό κάποιου τρίτου ατόμου από την Αποκεντρωμένη; Έχετε κάτι να κρύψετε ως δημοτική αρχή ή μήπως κάτι τέτοιο σας χαλάει τα σχέδια;  Διότι τα χρήματα είναι πολλά και ως φαίνεται «γλυκά»!
Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ